Tag Archives: tedfund

TedFund แจกทุนยุวชนไทยสู้ภัยโควิด 1.5ลบ.พัฒนาบ้านเกิดหมดเขต31ส.ค.นี้

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ แจกทุนให้ยุวชนอาสา 5 โครงการ พร้อมรับสมัครนิสิต-นักศึกษา-บัณฑิตใหม่ รับทุนพัฒนาบ้านเกิดสูงสุดทุนละ 1.5 ล้านบาท นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ted Fund) เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย Ted Fund หน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)  ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ ได้จัดกิจกรรม Pitching ในรูปแบบ Social Distancing เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนทุนในโปรแกรม “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Ideation Incentive Program)” ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในบ้านเกิดของตัวเอง โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเกือบ 20 โครงการ ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ต่อยอดไอเดียมาจากการลงพื้นที่ ทำให้เข้าใจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การคิดค้นเทคโนโลยีรวมทั้งนวัตกรรมที่เหมาะสม สำหรับต่อยอดโครงการออกไปสู่เชิงพาณิชย์ และผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการละ …

Read More »