Tag Archives: Salesforce

เซลส์ฟอร์ซแนะนำเครื่องมือวัดผล เพิ่ม ROI ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม

เซลส์ฟอร์ซ (NYSE: CRM) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระดับโลก แนะนำเทรนด์และ metric ที่นักการตลาดไม่ควรมองข้ามเพื่อเพิ่ม ROI สำหรับยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมองหาประสบการณ์การซื้อแบบ connected และ real-time มากขึ้นจากแบรนด์ คุณเจส โอไรลี่ย์ รองประธานกลุ่มธุรกิจ Marketing Cloud ภูมิภาคเอเชีย, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่ารายงาน “Trends and tactics driving marketing ROI” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยเซลส์ฟอร์ซ ทำการสำรวจมุมมองของนักการตลาดจำนวน 4,100 คนทั่วโลก โดยถามถึง metric ที่เหล่านักการตลาดใช้ในการวางแผนและวัดผล, ช่องทางและกลยุทธการตลาดที่เลือกใช้ซึ่งนำมาสู่ ROI และการใช้งานเทคโนโลยีอาทิ AI เพื่อช่วยในการวางแผนและวัดผล รวมถึงมุมมองการสร้างกลยุทธการตลาดในอนาคต  โดยรผลของรายงานแสดงถึง เทรนด์ทางการตลาดและ metric ที่แบรนด์เลือกใช้สำหรับวัดความพึ่งพอใจของลูกค้า และนำมาสร้างกลยุทธเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การของลูกค้า โดยเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดของแบรนด์ชั้นนำเลือกใช้ และเห็นผลอย่างแท้จริง ให้ความสำคัญกับ …

Read More »

เซลส์ฟอร์ซ บุคลากรที่มีทักษะ สร้างได้ไม่ต้องซื้อ

เทคโนโลยีอันล้ำสมัยในปัจจุบัน ส่งผลให้วิธีการทำงานของคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนในบางครั้งก็ยากที่จะเตรียมรับมือ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงต่อชีวิตประจำวันของผู้คนและเศรษฐกิจของประเทศ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติงานพื้นฐาน ซึ่งสามารถทำได้รวดเร็วกว่ามนุษย์  หรือการใช้เทคโนโลยี AI และแมชชีน เลิร์นนิ่ง ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้แยกแยะข้อมูลหรือความรู้สึก และตัดสินใจแทนมนุษย์ ได้เกิดขึ้นแล้วในบริษัทหรือองค์กรยุคใหม่ที่ล้ำสมัย แน่นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้นในอนาคต ทักษะแรงงานที่ธุรกิจมองหาสำหรับการจ้างงานจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันเราเริ่มเห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี คำถามที่คงเลี่ยงไม่ได้คือ ธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะมาร่วมงานท่ามกลางการแข่งขันที่สูง ซื้อแรงงานที่มีทักษะหรือสร้างแรงงานให้มีทักษะ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยคาดคะเนว่า การใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศทั้งในอุตสาหกรรมการเงิน, ค้าปลีก-ส่ง และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ แผนเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลให้ภายในปี 2022แรงงานกว่า 300,000 ตำแหน่งในประเทศได้รับผลกระทบ การสร้างทักษะให้แรงงานเป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถทำได้ โดยเปลี่ยนจากการใช้ความรู้และวิถีการทำงานและการปฏิบัติแบบเดิม ๆ มาเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลเพิ่มเข้าไป โดยเน้นการให้ความรู้และทักษะในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI สำหรับองค์กรที่อยากประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับแรงงาน เซลส์ฟอร์สได้แนะนำ 3 ค่านิยมที่ผู้นำองค์กรควรนำไปใช้ อันได้แก่ สร้างวัฒนธรรมใฝ่รู้อย่างสม่ำเสมอในองค์กร วัฒนธรรมใฝ่รู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรส่งเสริมพนักงาน โดยการช่วยสร้างความเข้าใจ และสร้างทักษะทางดิจิทัลที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยี AI อื่น ๆ ให้แก่พนักงาน …

Read More »