Tag Archives: Mindset

เริ่มปรับ Mindset อย่างไร? ให้พร้อมก้าวเป็น สุดยอดผู้นำ

1. เชื่อมั่นในตัวเองและองค์กร ก้าวแรกที่สำคัญหากต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ คือต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและองค์กรเสียก่อน เพราะความเชื่อมั่น จะทำให้เราสามารถโฟกัสไปที่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ชัดเจน และสามารถดึงจุดแข็งของตัวเองและองค์กรออกมาผสานร่วมกันได้ 2. เข้าใจในสิ่งที่กำลังทำ เข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้ง การเข้าใจทั้งสิ่งที่กำลังทำ และเข้าใจลูกค้าขององค์กร แบบ “ทุกซอกทุกมุม” จะทำให้ผู้นำรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรกำลังทำนั้น ทำไปเพื่ออะไร สำคัญที่สุดคือ ผู้นำต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าหรือคนที่มาใช้บริการขององค์กรนั้นต้องการอะไร เมื่อรู้แล้วจะได้นำมาพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 3. ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง และต้องสามารถสร้างทีมที่มีความรับผิดชอบได้ด้วย การจะพาองค์กรไปข้างหน้า แน่นอนว่าจะต้องอาศัยการร่วมมือกันทำงานของทุกคนในองค์กร และทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของตัวเอง วิธีการที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบให้คนในองค์กร คือผู้นำต้องแสดงให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่าง ว่าต้องมีความรับผิดชอบสูงในสิ่งที่ตัวเองทำ รับผิดชอบทั้งเรื่องเวลา คุณภาพงาน และรับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อผู้นำแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามีความรับผิดชอบสูง ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่คนในองค์กรจะยึดเป็นแบบอย่าง 4. ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ให้ดี และต้องไม่หลุดโฟกัส โลกการทำงานและโลกธุรกิจในวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา เพราะฉะนั้น “ความยืดหยุ่น” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องมีและถ่ายทอดให้กับคนในองค์กรทักษะที่น่าสนใจ ที่จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานในยุคนี้ ก็สามารถสะท้อนออกมาผ่าน 2 คำที่ได้ยินกันบ่อย …

Read More »

รู้จักกับ M-Shaped Skills มนุษย์ “รู้รอบ รู้ลึก” ในวันที่มิติการพัฒนาบุคลากรเปลี่ยนไป

ตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 ตลาดแรงงานก็เกิดการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติแบบเดิม ชุดทักษะที่เป็นการทำซ้ำ ๆ (Routine Work) ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน

Read More »