การปรับ Mindset คนในองค์กรสำคัญแค่ไหนในการ Transform องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น หรือด้านสถานการณ์ที่ส่งผลต่อระบบการใช้ชีวิตของผู้คน ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ผู้นำต่างก็ต้องเผชิญกับคลื่นลูกใหญ่หลายระลอกในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้

 

นอกจากต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้ว ยังต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเกิดพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น จึงทำให้หนึ่งในเทรนด์องค์กรที่ได้รับความนิยม ก็คือการ Transform รูปแบบองค์กรให้มีความเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของการ Transform องค์กรในไทยที่กำลังนิยมนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบที่ได้รับความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้าน Business Transformation หรือ Digital Transformation ที่ล้วนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรทั้งนั้น แล้วการปรับเปลี่ยน หรือ Transform องค์กรนั้น มีข้อดีอย่างไรต่อบรรดาองค์กรบ้าง?

 

จากคำแนะนำของ Academy to Innovate HR (AIHR) การ Transform องค์กรนั้นสามารถส่งผลดีได้หลายรูปแบบ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ และความลื่นไหลในการทำงานให้กับพนักงาน, การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ, ความง่ายในการช่วยดึงดูดพนักงานกลุ่ม Talent จากแหล่งอื่น ๆ หรือเรื่องของการสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งในระยะยาว

 

แน่นอนว่า การจะเริ่ม Transform รูปแบบองค์กรนั้น ย่อมต้องใช้เวลาและต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะเมื่อผู้นำมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย กระบวนการ หรือสิ่งต่าง ๆ ในองค์กรย่อมมีผลกระทบเสมอ หากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี องค์กรก็จะเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลัง

 

หากเปลี่ยนแล้วมีผลในทางลบ ผู้นำอาจจะต้องเผชิญกับปัญหา อาทิ พนักงานต่อต้านการเปลี่ยนแปลง, พนักงานไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตาม หรือพนักงานเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่สามารถทำได้

 

ปัญหาเหล่านี้มักพบเห็นได้บ่อยแทบทุกองค์กร ซึ่งก็ขอแนะนำว่า สำหรับองค์กรที่กำลังคิดจะเริ่มในการ Transform รูปแบบขององค์กรตัวเองนั้น ควรที่จะเริ่มตั้งต้นจากการตั้งเป้าหมาย และการมีแนวทางขององค์กรอย่างชัดเจน (Set the Direction) ก่อนเป็นลำดับแรก ก่อนที่จะเริ่มเผยแพร่ และปลูกฝังคนในองค์กร เพื่อหาวิธีในการรักษาไว้ซึ่งหนทางสู่เป้าหมายเหล่านี้ต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญกว่านั้นคือ ผู้นำต้องสร้างหลักให้ทุกคนเกาะ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอย่างมั่นคง โดยหลักการหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหลาย ๆ องค์กรระดับโลก คือ การปรับ Mindset ของคนในองค์กร

 

แล้วถามว่า เครื่องมืออะไรที่เข้ามาช่วยได้ ก็ต้องย้ำว่า Outward Mindset คือ หลักคิดจะช่วยปรับเลนส์ความคิดในการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันในองค์กร เพื่อพาทุกคนไปสู่จุดหมายที่องค์กรวางไว้ได้

 

Outward Mindset ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากการเปลี่ยน “วิธีคิด” ในระดับ “บุคคล” ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดในองค์กรจะส่งผลต่อวิธีปฏิบัติงานในทีม เเละขยายไปเป็นความร่วมมือระหว่างทีม หรือหน่วยงานในองค์กร จนกลายเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด จึงเหมือนเป็นการกำหนดให้บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และร่วมผลักดันองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

 

ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของ Staples บริษัทค้าปลีกด้านอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางค้าปลีก และบริการจัดส่งแบบ B2B สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Framingham มลรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เปิดดำเนินการครั้งแรกที่ Brighton มลรัฐ Massachusetts เมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยมีคุณ Roland Laschet กรรมการผู้จัดการ Staples Retail Benelux ได้กล่าวไว้ว่า Staples has better results thanks to the new mindset of all the players within the company.” กล่าวคือ จากที่บุคลากรมีกรอบคิดใหม่ (new mindset) ทำให้ Staples ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 

ก่อนหน้านี้ Staples Europe ต้องการ Transformation (การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ) ครั้งใหญ่ทั่วยุโรป ซึ่งนับว่าเป็นการ Transformation ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม การดำเนินการครั้งนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างครั้งใหญ่

 

และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและความรับผิดชอบจึงนำมาซึ่งแรงกดดันครั้งใหญ่จากบุคลากร จนก่อให้เกิดความเครียดสูงในที่ทำงาน และเกิดภาวะความขัดแย้งอย่างชัดเจนขึ้นทั่วทั้งองค์กร

 

โดยเฉพาะทีมงานของคุณ Gordon Glover, Senior Vice President ของ Staples Europe ที่พบว่าทีมงานสื่อสารกันและมี Feedback น้อยลงเป็นอย่างมาก จนในที่สุดไม่มีทีท่าว่าแผนการปรับโครงสร้างจะสามารถสำเร็จได้ ทาง Staples จึงได้ติดต่อ Arbinger เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้โปรแกรมสามารถดำเนินการได้สำเร็จ

 

หลังจากสถาบัน Arbinger ได้เข้าไปที่ Staples Europe และพบปัญหาต่าง ๆ จึงให้คำแนะนำแก่ Staples Europe ดังนี้ ทุกการเปลี่ยนเเปลงในองค์กรนั้น ล้วนส่งผลกระทบกับพนักงาน ทางสถาบัน Arbinger ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่องค์กรต้องทำคือการสื่อสาร เเละสร้าง Mindset ที่ถูกต้องให้กับคนในองค์กร เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนเเปลงที่จะเกิดขึ้นเพราะ Mindset เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคลากร

 

หากเปลี่ยน Mindset ได้จะสร้างผลลัพธ์ที่เเตกต่างออกไป เเละเสนอให้ใช้ Outward Mindset มาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงในครั้งนี้ เพราะเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

โดย Arbinger ได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาองค์กรในระยะยาวโดยใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการจัดอบรม Outward Mindset เเก่บุคลากรระดับ Senior Leadership เพื่อเตรียมพร้อมในแต่ละช่วงของ Transformation ทุก ๆ 3-6 เดือน โดยการประชุมนี้ Arbinger ออกแบบและจัดเตรียมเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละช่วงของ Transformation นั้น

 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ จากเดิมที่ขาดการสื่อสาร การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร แต่เมื่อได้รับการปรับ Mindset ตามแนวทางของ Outward Mindset (การมองคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตัวเรา โดยมองถึงเป้าหมายรวมของทีมเป็นสำคัญ) ทีมกลับมาเข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เห็นถึงความสำคัญของผู้อื่นไม่น้อยไปกว่าตน

 

และเริ่มสื่อสารกันมากขึ้นจนได้รับการชื่นชมที่ดีจากคุณ Glover บอกว่า การปรับ Mindset ในบุคลากรก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ลดความเครียดในสถานที่ทำงาน และผลักดันให้เกิดความคิดนอกกรอบจนสามารถดำเนินการตามแผน Transformation ได้สำเร็จ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพได้อย่างดีเยี่ยมจากองค์กรทั่วยุโรป เติบโตอย่างรวดเร็วใน 17 ประเทศโดยมีรายได้สูงสุดถึง 1.7 พันล้านยูโร และมีบุคลากรกว่า 8000 คน

 

เมื่อทุกคนในองค์กรมีกรอบความคิดที่เป็น Outward Mindset แล้วพฤติกรรมการทำงานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกันก็จะเกิดขึ้น และนำไปสู่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ในที่สุด

 

หากองค์กรใดต้องการ Transform รูปแบบ หรือวัฒนธรรมองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการไหน SEAC ก็พร้อมที่จะเป็นพาร์ตเนอร์เข้าช่วยเหลือด้วยโปรแกรม Transformation Solution ที่พร้อมเข้ามาช่วยทั้งในการตั้งเป้าหมายให้กับองค์กรอย่างชัดเจน (Set the Direction) รวมถึงวิธีการทำงานของพนักงาน (Roll Out) และการปลูกฝังแนวคิด เพื่อการรักษา และการสร้างนวัตกรรมสำหรับตัวพนักงาน (Sustain) ให้พร้อมก้าวไปสู่ยุคใหม่ขององค์กรอย่างแท้จริง

 

ผู้เขียน : คุณอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #Transformation #Mindset