Tag Archives: McDonald’s

McDonald’s เปลี่ยนโฉมหันมาให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ

McDonald’s

เมื่อผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แบรนด์ต่างๆจึงต้องปรับตัวตามความต้องการผู้บริโภคด้วย เช่นเดียวกับ McDonald’s สหรัฐที่ยอมปรับตัวเองตามเทรนด์ผู้บริโภค เพราะ 1 ใน 3 ของเด็กในสหรัฐฯ ชอบรับประทาน Fast-Food ทุกวัน จนทำให้พวกเขาอ้วน และมีน้ำหนักเกิน

Read More »