Tag Archives: CIMBT

ไทยประกันชีวิตต่อสัญญาซีไอเอ็มบี ไทย ขายประกันผ่านแบงก์อีก 3 ปี นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย ทั้งคุ้มครองสินเชื่อ สะสมทรัพย์ และประกันชีวิตควบการลงทุน ตั้งเป้าปี 64 กวาดเบี้ยฯ ปีแรกกว่า 1,500 ล้านบาท

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions เพื่อมอบการดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม บนพื้นฐาน “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric รวมถึงการขยายตลาดผ่านช่องทางการขายใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาช่องทางการขายของบริษัทฯ เอง และการจับมือกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึงการประกันชีวิตได้อย่างสะดวก ในปี 2564 ไทยประกันชีวิตจึงได้ร่วมลงนามสัญญาฉบับใหม่กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2564 – 2566) เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารฯ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาจำนวน 59 แห่ง และมีพนักงานธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตขายประกันชีวิต จำนวน 874 คน ในจำนวนนี้ได้รับ IC …

Read More »