Home / Tag Archives: แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

Tag Archives: แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

The Next Chapter SVOA ปรับทิศสู่การเป็น Digital Age Enabler

SVOA พิสูจน์ความแข็งแกร่งของผู้นำธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของโลกตามแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผ่านเทรนด์ New S-Curve

Read More »

ขีดจำกัดของธุรกิจครอบครัว

ขีดจำกัดของธุรกิจครอบครัวโดย : แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ ตั้งใจจะมองเห็นธุรกิจของตัวเองเติบโตขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป็นธุรกิจครอบครัวก็ยิ่งอยากเห็นรุ่นลูกรุ่นหลานมาสืบทอดกิจการ แต่ในโลกธุรกิจจริง ๆ กลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะธุรกิจใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งเพียง 3-5 ปี มักจะล้มเลิกกิจการลงถึงเกือบครึ่งหนึ่ง และหากมองระยะยาวไปถึง 20 ปี ก็จะเห็นบริษัทที่อยู่รอดมาได้น้อยลงไปเรื่อย ๆ องค์กรธุรกิจของไทยที่มีอายุเกิน 100 ปี จึงมีจำนวนน้อยมาก การสืบทอดความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงในทุกวันนี้ จนหลายองค์กรกำลังจะส่งต่ออำนาจการบริหารจากผู้ก่อตั้ง การที่คนรุ่นก่อนยังไม่วางมือให้กับคนรุ่นใหม่สะท้อนให้เห็นปัญหาหลาย ๆ ประการในเรื่องการวางแผนสืบทอดอำนาจในการบริหารที่ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบให้ธุรกิจขาดความต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้มีผลเฉพาะเพียงธุรกิจในครอบครัวเท่านั้น เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจครอบครัวเล็ก ๆ แต่อาจเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายมหาศาลจนส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาใหญ่ที่เราจะพบในการสืบทอดอำนาจการบริหารในองค์กรก็คือ “ช่องว่างระหว่างเจเนอเรชัน” นั่นคือคนรุ่นเก่าไม่อยากพูด ในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็ไม่กล้าพูด ส่งผลให้การสื่อสารขาดตอนระหว่างคนสองรุ่น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพูดคุยกันไม่ชัดเจนโอกาสที่จะวางอนาคตร่วมกันก็เป็นไปได้ยากขึ้น ประเด็นสำคัญที่คนรุ่นก่อนมักจะเก็บงำไว้ก็คือ จุดยืนในการรักษาผลประโยชน์ของวงศ์ตระกูล เพราะนี่คือธุรกิจที่คนรุ่นเขาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา เมื่อขยายใหญ่ก็มีการจัดสรรปันส่วนให้กับเครือญาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว รวมไปถึงคนนอกที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ เช่น ลูกเขย …

Read More »

ลูกค้าอาจเป็นมากกว่าพระเจ้า

Customer

ในยุคแรกที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กร นอกเหนือจากงานขายและการตลาดแล้ว งานบริการหลังการขายก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เริ่มมีความสำคัญต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้น

Read More »

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก (2)

ตอนจบของบทความ ‘นวัตกรรมเปลี่ยนโลก’ โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กับเรื่องราว ‘นวัตกรรม’ ที่อาจไม่ต้องอาศัยการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาทั้งหมด แต่อาศัยการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแรง จนกระทั่งสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ได้

Read More »

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก (1)

เมื่อเอ่ยถึง “นวัตกรรม” ในบริบทของคนยุคปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะนึกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความทันสมัยไฮเทคของผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาด ทั้ง ๆ ที่จุดเริ่มต้นนวัตกรรมในอดีตนั้น ไม่ได้หลากหลายดั่งเช่นทุกวันนี้

Read More »

ปฐมบทแห่ง Wearable Device

มหานครที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น “นิวยอร์ก” มีสถานที่สำคัญที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันดี แม้ไม่เคยมาเยือนด้วยตัวเองแต่ก็เห็นได้จากฉากสำคัญในภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง เช่น จตุรัสไทม์สแควร์ สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค ตึกเอ็มไพร์สเตท ฯลฯ รวมถึงอนุสรณ์สถาน 11 กันยายนเพื่อระลึกถึงวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในอดีต

Read More »