Tag Archives: เกษียณอายุ

เปิดข้อมูลอายุเกษียณทั่วโลก ‘น้อยสุด-สูงสุด’ ห่างกัน 11 ปี

Retirement

ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะกำหนดอายุเกษียณค่อนข้างสูงอย่าง สหรัฐอายุอยู่ที่ 66 ปี ส่วนญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดมีอายุเกษียณที่ 62 ปี และของไทยนั้น ในอนาคตเราอาจะไม่ได้เกษียณตอนอายุ 60 อีกต่อไป

Read More »

เปิดทริกวางแผนเกษียณ สู้ ‘ความแก่’ ในยุค ‘เงินเฟ้อ’

Retirementplan

วางแผนเกษียณในยุคเฟ้อนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะอำนาจเงินในมือคุณจะน้อยลง ค่าครองชีพสูงขึ้น สิ่งที่เราต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้ คือ วางแผนว่าคุณจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่างไร และเพิ่มความมั่งคั่งอย่างไรไม่ให้เงินออมด้อยค่า

Read More »