Tag Archives: ออสเตรเลีย

ใครเป็นลูกค้ายางรถยนต์ EV เจ้าใหญ่ของไทย ?

Rubber

ในปี 2573 คาดมูลค่ายางรถยนต์ไฟฟ้าของไทยจะอยู่ที 4.2 พันล้านเหรียญ ซึ่งไทยส่งออกยางรถยนต์ไฟฟ้าไป 3 ประเทศหลัก ๆ คือ สหรัฐฯ, จีน และออสเตรเลีย

Read More »

ส่องแนวโน้มตลาด ‘ยาสีฟัน’ คาดทะลุ 2.5 หมื่นล้านเหรียญ ภายใน 5 ปี ‘สูตรสมุนไพร’ No.1 สบช่องไทยปั้นแบรนด์ชิงส่วนแบ่ง

Toothpaste

‘อุตสาหกรรมยาสีฟัน’ อีก 5 ปี คาดแตะ 2.5 หมื่นล้านเหรียญ ‘สูตรสมุนไพร’ ทะลุ 1 พันล้านเหรียญ สบช่องไทยปั้นแบรนด์ชิงแบ่ง อันดับ 1 วงการสมุนไพร

Read More »

เงินเฟ้อออสเตรเลียพุ่ง!! ดันราคาอาหารหลักขึ้นมากกว่า 20%

ถั่วอบและสปาเก็ตตี้เส้นบางรวมไปถึงอาหารหลักอีกกว่า 100 รายการคาดว่าจะปรับตัวขึ้นมากว่า 20% ในอีกไม่นานนี้ โดยนาย Robert Giles ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท SPC ที่เป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องเผยว่า ตอนนี้บริษัทไม่มีทางเลือกนอกจากขึ้นราคาสินค้าเพื่อบรรเทาต้นทุนที่สูงขึ้น หรือไม่ก็เลิกกิจการไปเลย เพราะตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น เชื้อเพลิง ข้าวสาลี และแพ็คเก็จจิ้ง รวมไปถึงต้นทุนกระป๋อง

Read More »