Tag Archives: อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ธนาคารออมสิน ชวนแชร์เพลง “อยู่กับบ้าน” 1 แชร์ = เงินช่วยเหลือ 10 บาท ช่วยโรงพยาบาล สู้ภัยโควิด

ธนาคารออมสิน ทิพยประกันชีวิต และติ๊ก ชิโร่ จัดทำเพลงพิเศษกระตุ้นเตือนให้คน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมเชิญชวนแชร์เพลง “อยู่กับบ้าน” 1 แชร์เท่ากับเงินช่วยเหลือ 10 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิศิริราช กองทุนศิริราชพยาบาลสู้ภัยโควิด และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แชร์เลยวันนี้ จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 30 เมษายน 63 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์บางส่วนติดเชื้อและทำงานหนักมากขึ้น โรงพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำการรักษาพยาบาล จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในโรคภัยร้ายนี้และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชาติทุกพื้นที่อย่างจริงจัง  ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันให้ได้ ด้วยการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดการเดินทางไปในที่ต่างๆ หยุดการเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชน หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทางสังคม (Social Distancing) และให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้มาตรการอยู่กับบ้านมีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงอยู่ในภาวะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถควบคุมได้ ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม จึงร่วมมือกับ บริษัท …

Read More »

กำจัด Covid-19 ที่ต้นเหตุ ด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หลังจากโคโรนาไวรัส (Covid-19) ระบาดหนัก ทางการรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศปฏัติตาม แต่ก็เต็มไปด้วยคำถามว่า นี่คือทางแก้ที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงหรือไม่? ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมที่จะเผยถึงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โคโรนาไวรัส (Covid-19) เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องของโคโรนาไวรัส (Covid-19) “เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เรานำเสนอกราฟข้อมูลที่มีในเวลานั้น จากจำนวนคนไข้วันที่ 15 มีนาคม มีอยู่ 114 ราย ขึ้นไปทะลุหลัก 200 ราย ณ ตรงนั้นมาตั้งสมมุติฐาน แล้วไปรวมกลุ่มประเทศอื่น ๆ มีเส้นออกมา 2 เส้น คือ เส้นที่บอกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลย เส้นนี้มีแนวโน้มว่า 30 วันให้หลัง คือประมาณวันที่ 15 เม.ย. เราอาจจะเจอเหตุการณ์คนไทย 350,000 กว่าคน …

Read More »