ธนาคารออมสิน ชวนแชร์เพลง “อยู่กับบ้าน” 1 แชร์ = เงินช่วยเหลือ 10 บาท ช่วยโรงพยาบาล สู้ภัยโควิด

ธนาคารออมสิน ทิพยประกันชีวิต และติ๊ก ชิโร่ จัดทำเพลงพิเศษกระตุ้นเตือนให้คน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พร้อมเชิญชวนแชร์เพลง “อยู่กับบ้าน” 1 แชร์เท่ากับเงินช่วยเหลือ 10 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิศิริราช กองทุนศิริราชพยาบาลสู้ภัยโควิด และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ แชร์เลยวันนี้ จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 30 เมษายน 63

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์บางส่วนติดเชื้อและทำงานหนักมากขึ้น โรงพยาบาลหลายแห่งขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำการรักษาพยาบาล จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในโรคภัยร้ายนี้และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชาติทุกพื้นที่อย่างจริงจัง  ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกันให้ได้ ด้วยการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดการเดินทางไปในที่ต่างๆ หยุดการเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชน หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทางสังคม (Social Distancing) และให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้มาตรการอยู่กับบ้านมีประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงอยู่ในภาวะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถควบคุมได้

ธนาคารออมสิน ในฐานะธนาคารเพื่อสังคม จึงร่วมมือกับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท มาจอยกัน จำกัด โดย ติ๊ก ชิโร่ จัดทำเพลง “อยู่กับบ้าน” ซึ่งมีเนื้อหากระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันดูแลตัวเอง ด้วยการอยู่กับบ้าน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมจัดทำ Music Video เผยแพร่ผ่านช่องทาง  Facebook GSB Society ของธนาคารออมสิน และขอเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันแชร์เพลงดังกล่าวผ่านช่องทางดังกล่าว หรือตามลิงค์นี้ http://bit.ly/GSBxTickShiro ไปถึงญาติพี่น้องและคนรู้จักให้มากที่สุด ยอด 1 แชร์ เท่ากับเงินช่วยเหลือ 10 บาท เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและส่งมอบให้กับมูลนิธิศิริราช กองทุนศิริราชพยาบาลสู้ภัยโควิด และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถเริ่มแชร์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 30 เมษายน 2563

“ธนาคารจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนจะช่วยกันแชร์เพลง “อยู่กับบ้าน” และช่วยกันอยู่กับบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อันจะทำให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเหมือนเดิมในเร็ววัน” ดร.ชาติชาย กล่าวในที่สุด.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร.1115 หรือ

ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook และ Official Line : GSB Society