Tag Archives: ห่วงโซ่อุปทาน

กฎหมายห่วงโซ่อุปทาน EU จะเข้มงวดขึ้น บังคับผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม หลายพรรคคัดค้าน หวั่นสร้างภาระหนักอึ้งให้เอกชน

กฎหมายห่วงโซ่อุปทาน EU จะเข้มงวดขึ้น บังคับผู้บริหารต้องรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม หลายพรรคคัดค้าน หวั่นสร้างภาระหนักอึ้งให้เอกชน

Read More »