Tag Archives: ราคาน้ำตาลโลก

เมื่อราคาน้ำตาลโลกพุ่ง เจ้าใหญ่ในไทยทำกำไรได้เท่าไหร่?

Sugar

ในช่วงไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมา ผู้ผลิตและขายน้ำตาลจะได้รับอานิสงค์ในแง่ของราคาน้ำตาลโลกที่สูงขึ้น หนุนให้ไตรมาสแรกกำไรโตก้าวกระโดด แต่หากมองระยะยาวแล้วผู้ประกอบการต้องวางแผนรับมือกับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

Read More »

ราคาน้ำตาลจะพุ่งไปถึงจุดไหน? เมื่อรายใหญ่ของโลกหั่นผลผลิตลง 1 ใน 3 ส่วน

Sugar

อากาศที่เลวร้ายทำให้ผู้ผลิตน้ำตาลเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยลง รวมเข้ากับความต้องการพลังงานทดแทนจะยิ่งทำให้ราคาน้ำตาลโลกพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

Read More »