Tag Archives: ยุโรป

ทำไมตลาด EV โลกโตไม่หยุด 2025-2035 ช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรม

นี่คือยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริงตลอดศตวรรษที่ 20 ยานยนต์เครื่องสันดาปภายใน (INTERNAL COMBUSTION ENGINE: ICE) ถือเป็นพระเอกในการขับดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แต่วันนี้ดูเหมือนภาพของพระเอกจะกลายเป็นอดีตไปซะแล้ว ภายใต้สถานการณ์สภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคามทุกชีวิตบนโลกใบนี้อย่างหนัก การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านจึงต้องเกิดขึ้น ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car กลายเป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงอย่างหนักตลอดทศวรรษที่ผ่านมาว่าจะเข้ามาเป็นพระเอกตัวใหม่ที่จะแก้ปัญหาทั้งในมิติของเศรษฐกิจ และสภาวะโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน

Read More »