Tag Archives: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

ประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผนึกกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดีแทค (dtac) จัดโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” พร้อมประกาศผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดดีเด่น ตามเป้าหมายอุดมการณ์สำนึกรักบ้านเกิด มุ่งมั่นตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นต้นแบบของเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกร

Read More »

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ มอบเงิน 2 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด โดยคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการ คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมี ศาตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ร่วมสานหัวใจแบ่งปัน สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัยโควิดไปด้วยกัน

Read More »

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนภารกิจพิชิตโควิด-19 กทม.

คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ รับมอบ  ณ. ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Read More »

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด พร้อมสนับสนุนรถปฏิบัติการและกองกำลังอาสารับผู้ป่วยโควิดติดค้างในพื้นที่เขตวังทองหลาง นำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยการประสานงานร่วมกับศูนย์เอราวัณและสำนักงานเขตวังทองหลาง

Read More »