มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนภารกิจพิชิตโควิด-19 กทม.

คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ รับมอบ  ณ. ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร