Tag Archives: พรรคการเมือง

6 ข้อเสนอที่เอกชนอยากส่งถึงนักการเมือง เพื่อแก้ปัญหาด้านธุรกิจมีอะไรบ้าง?

politics

เปิด 6 ข้อเสนอที่ภาคเอกชนอยากส่งถึงนักการเมือง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-แก้ปัญหาด้านการดำเนินธุรกิจ เน้นปฏิรูปกฎหมายล้าสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Read More »

เปิดนโยบาย 4 พรรคการเมืองใหญ่ ให้ความสำคัญกับ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ มากแค่ไหน

เมื่อไทยกลายเป็น Aged Society พรรคการเมืองจึงต้องหานโยบายที่เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อแย่งชิงฐานเสียงกลุ่มผู้สูงอายุในไทยมากถึง 25.80%

Read More »