Tag Archives: ผู้หญิง

ผู้หญิงควรนอนเยอะกว่าผู้ชาย…เพราะสมองมีการทำงานที่มากกว่า

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง Loughborough University เผยให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นมีหน่วยเก็บข้อมูลภายในสมองที่หลากหลาย สมองจึงต้องทำงานหนักมากกว่าส่วนอื่นๆภายในร่างกาย ทำให้ต้องมีการนอนหลับที่เพียงพอ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและนักวิจัย John Horne ได้กล่าวว่า

Read More »

คนไทยมากกว่าครึ่งประเทศ ไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถเป็นได้ทั้งคนสวยและเก่งในเวลาเดียวกัน

ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ยุคแห่งความเสมอภาคที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น แต่ดูเหมือนว่าในเรื่องทัศนคติ และมุมมองทางความคิดที่มีต่อผู้หญิงที่ว่า “ผู้หญิงสวยมักไม่เก่ง ผู้หญิงเก่งมักไม่สวย” ยังคงมีอยู่

Read More »