Tag Archives: ผู้หญิง

HERSHEY’S กับการยกย่องสตรีผ่านซองผลิตภัณฑ์ เสียงสะท้อนจาก CEO หญิงแกร่งถึง ‘Sheroes’ เดินดิน

HERSHEY'S กับการยกย่องสตรีผ่านซองผลิตภัณฑ์ เสียงสะท้อนจาก ‘Michele Buck’ ผู้บริหารหญิงคนแรกแห่งอาณาจักร The Hershey Company ที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็เป็น 'Sheroes' ได้

Read More »

6 เรื่องสำคัญที่ผู้หญิงต้องเจอหลัง COVID-19

ความเท่าเทียมทางเพศ หรือ Gender equality นั้นไม่ใช่แค่พื้นฐานของความเป็นมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสันติสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความยั่งยืนของโลกใบนี้อีกด้วย ตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของสตรีเพศเกิดขึ้นมากมายหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การทำงาน การเติบโตในหน้าที่การงาน รายได้ รวมไปถึงบาทบทอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นมากกว่าผู้อยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนผู้ชาย ความจริงจังของเรื่องนี้ถึงขั้นถูกกำหนดอยู่ใน 17 หัวข้อของ Sustainable Development Goals ขององค์การสหประชาชาติในข้อที่ 5 เลยทีเดียว โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุด้านความเท่าเทียมทางเพศระหว่างชายและหญิงให้ได้ภายในปี 2030 แม้ในช่วง 5 ปีหลังสุด ช่องตรงนี้จะมีแต่ถ่างกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ และยิ่งทวีคูณขึ้นในช่วงโรคระบาดตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

Read More »

ผู้หญิงควรนอนเยอะกว่าผู้ชาย…เพราะสมองมีการทำงานที่มากกว่า

ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษอย่าง Loughborough University เผยให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นมีหน่วยเก็บข้อมูลภายในสมองที่หลากหลาย สมองจึงต้องทำงานหนักมากกว่าส่วนอื่นๆภายในร่างกาย ทำให้ต้องมีการนอนหลับที่เพียงพอ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับและนักวิจัย John Horne ได้กล่าวว่า

Read More »

คนไทยมากกว่าครึ่งประเทศ ไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถเป็นได้ทั้งคนสวยและเก่งในเวลาเดียวกัน

ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ยุคแห่งความเสมอภาคที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น แต่ดูเหมือนว่าในเรื่องทัศนคติ และมุมมองทางความคิดที่มีต่อผู้หญิงที่ว่า “ผู้หญิงสวยมักไม่เก่ง ผู้หญิงเก่งมักไม่สวย” ยังคงมีอยู่

Read More »