Tag Archives: ผู้ประกอบการรายย่อย

ออมสินจับมือเบทาโกร ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับอาชีพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำหรับการลงนามในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากธนาคารออมสิน ได้เริ่มกิจกรรม GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) เพื่อการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดใน 4 มิติ ประกอบด้วย D-Food ด้านอาหาร, D-Innovation ด้านนวัตกรรม, D-Design การออกแบบ และ D-Marketing ด้านการตลาด อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบาย 3 สร้างของธนาคาร ได้แก่ …

Read More »