Tag Archives: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” ประเภท “อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์”

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เข้ารับรางวัลสุดยอดผู้บริหารองค์กร  “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” ประเภท “อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์”  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ดังกล่าว  ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ธุรกิจการบริหารงานที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุด   จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+  ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

Read More »

IRPC เดินหน้า “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” ส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวสู้ภัยไวรัสโควิด-19

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อจัดหาไออาร์พีซี  มอบชุด PPE   พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้กับ นพ. องอาจ ดีศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ที่ทำงานหนักตลอดช่วงเวลา ที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โครงการ IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน รวมพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด -19” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนงานต่างๆ ของ IRPCได้ร่วมกันจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาหาร และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทย เพื่อแทนคำขอบคุณแก่บุคลากรที่ได้เสียสละดูแลสังคมในวิกฤตครั้งนี้

Read More »

IRPC เดินหน้า “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” ส่งมอบชุด PPE และแอลกอฮอล์ให้นักรบชุดขาว

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย คุณอภิชิต วงษ์พานิช รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” โดยได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ  PPE  และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร โรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ โครงการ IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน รวมพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”  ได้เปลี่ยน งบประมาณการเลี้ยงฉลองในโอกาสประสบความสำเร็จจากผลประกอบการไตรมาส 1/2564 มาเป็น …

Read More »

IRPC Smart Farming ผนึก ม.เกษตรฯ กำแพงแสน นำวิชาการเทคโนฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน นำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ และเทคโนโลยีทางการเกษตร  มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ในการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  และต้นแบบ …

Read More »

IRPC ร่วมใจต้านภัย COVID-19 มอบชุดป้องกันทางการแพทย์ และน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาล

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย ทีมงานคลังน้ำมันพระประแดง เป็นตัวแทนส่งมอบชุด Coverall  ชุดกาวน์ อย่างละ 250 ชุด และ น้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด ให้กับ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000ขวด  ให้กับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมี คุณศิรสิทธิ์  แดงสด รองผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ด้านปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ให้บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มต้องเฝ้าระวัง ได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว  

Read More »

IRPC สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) หรือ IRPC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเป็นความร่วมมือของ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น ฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องของโครงการฯ  ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 29 องค์กร เพื่อขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for  Organization : CFO) …

Read More »

IRPC สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) หรือ IRPC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยมี คุณสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน  ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นโดยเป็นความร่วมมือของ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น ฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องของโครงการฯ  ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 29 องค์กร เพื่อขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for  Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) …

Read More »

IRPC ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดระยอง ผ่านการจ้างเหมาบริการตาม มาตรา 35

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจ้างเหมาบริการตาม ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับคนพิการจังหวัดระยอง โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น IRPC สนับสนุน การใช้สิทธิตามมาตรา 35 การจ้างสำหรับจ้างเหมาบริการให้คนพิการ จำนวน 48 คน ใช้งบประมาณกว่า 5.4 ล้านบาท นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ กล่าวว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการคนพิการเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยตรง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการนั้นได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางประชารัฐด้านสังคมในการส่งเสริมอาชีพ สร้างคุณค่าให้กับคนพิการ สามารถเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการนั้นได้ รวมทั้งเป้าหมายของ IRPC ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม …

Read More »

IRPC คว้ารางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”  ประจำปี 2564 ประเภทองค์กร สาขานวัตกรรมเพื่อสังคม ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโครงการหนึ่งล้าน    กล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ                          จากการที่ IRPC ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คิดค้นผลิตภัณฑ์ “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” Polypropylene Random Copolymer 3340H สำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียม           ด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่มีความโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น และเรียบลื่น เพื่อแก้ปัญหาการใส่ขาเทียมแล้วทําให้เกิดแผลจากการเสียดสีและได้รับความเจ็บปวด ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนําเศษขยะพลาสติกนวัตกรรมที่ได้จากการผลิตขาเทียม ไปเข้ากระบวนการ Recycle และนํากลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกครั้ง ช่วยลดการนำเข้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิขาเทียมฯ  ทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการใส่ขาเทียมได้มากยิ่งขึ้น

Read More »

IRPC ส่งมอบผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ให้จังหวัดระยอง

ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบผลิตภัณฑ์กล่องพลาสติกเอนกประสงค์ขนาด 70 ลิตร จำนวน 220 ใบ จาก นายวิเชียร  อาจองค์ ผู้จัดการหน่วยงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และนายพิริยะ คล้ายสังข์ ผู้ชำนาญการ สายงานสำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยกล่องพลาสติกเอนกประสงค์นี้ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP ของ IRPC มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา  สามารถช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้และเคลื่อนย้าย        ได้ง่าย เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดระยองต่อไป

Read More »