Home / Tag Archives: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Tag Archives: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

IRPC แจงผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2563 กำไร 1,608 ล้านบาท พร้อมพิจารณาเสนอจ่ายปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น

IRPC เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2563 ผลการดำเนินงานเป็นบวกต่อเนื่อง จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในบ้าน แม้เผชิญสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง แต่สามารถปรับตัวได้เร็วเท่าทันสถานการณ์ พร้อมให้การสนับสนุนทีมแพทย์ต่อสู้กับโควิด–19 สร้างโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจด้วยนวัตกรรม และเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ 0.06 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าขยายธุรกิจไปสู่ปิโตรเคมีปลายน้ำมุ่งกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุข นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิในไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ 40,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8   จากไตรมาสก่อน ที่มีรายได้สุทธิ 37,671 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมี Market …

Read More »

ม.นวมินทร์ ร่วมกับ IRPC จัดตั้งแล็บตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลาง เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 และชุดกาวน์ หวังยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง ลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มเสถียรภาพด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานในพิธี โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้ IRPC เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการแพทย์อย่างเต็มตัว ขณะเดียวกัน ก็เป็นการตอบแทนสังคมในการร่วมสร้างความมั่นคง และเข้มแข็งทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทย ต่อยอดความร่วมมือในกลุ่ม ปตท. ระหว่าง  IRPC และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการศึกษาการลงทุนผลิตผืนผ้า Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สาธารณสุข อาทิ …

Read More »

กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล จัดงาน PTT Group CG Day 2020

กลุ่ม ปตท. จัดงาน PTT Group CG Day ครั้งที่ 12 ประจำปี 2020 ภายใต้แนวคิด “Step to the Future: โลกยุคใหม่            ในแบบ CG” พร้อมยกระดับธรรมาภิบาล รับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด  “Step to the Future: โลกยุคใหม่ในแบบ CG” เพื่อแสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากการถูก Disrupt โดยปัจจัยภายนอก …

Read More »

IRPC คว้าโล่เกียรติยศ “หุ้นยั่งยืน” ปี 2563

คุณณิชชา จิรเมธธนกิจ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มทรัพยากร จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร บี ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย IRPC เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ในกระบวนการดำเนินงาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน …

Read More »

IRPC กวาด 3 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2563

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล 3 อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน และประเภทการบริหารงานคุณภาพ จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ IRPC เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมตอบโจทย์ New S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการแข่งขันของประเทศ และนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 งานดังกล่าวจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

Read More »

IRPC เปิด “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 200 ไร่ กำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์ เสริมความมั่นคงพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC แถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลั่นใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยทุ่นลอยน้ำเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า “IRPC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง จึงถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ สอดรับกับนโยบายรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียน และด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ซึ่งผลิตภายในประเทศ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ พร้อมการบูรณาการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ  โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน” นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด …

Read More »

IRPC ผนึกกำลังพันธมิตรสร้างกรีนซัพพลาย ลดขยะพลาสติกช่วยสิ่งแวดล้อม

คุณนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารยุค  New Normal กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับ คุณประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท     ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว (Single Use) ที่จัดจำหน่ายให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำของไทย และ ดร.นุกูล เอื้อพันธเศรษฐ ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท   ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและหาทางออกให้กับปัญญาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งแสดงจุดยืนด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน “Propak Asia 2020” ซึ่งเป็นงานเสวนาเพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไข หาทางออกในการลดปัญหาขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร และปลุกระดมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกฝ่าย  งานจัดขึ้น ณ ไบเทคบางนา  

Read More »

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563

IRPC คว้า 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนธุรกิจทั่วทั้งองค์กร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลเกียรติคุณด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่)  และนางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน ) ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ รางวัลเกียรติคุณองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่บูรณาการระบบดิจิทัล …

Read More »

IRPC คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับ “รางวัลชนะเลิศ (ดีเด่น) องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน มีความสงบสุข ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    ในพิธีประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โดยมี นางสาวอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับองค์กรที่ได้การคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรไม่แสวงผลกำไร …

Read More »

IRPC ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

IRPC จัดบรรยายพิเศษภายใต้โครงการ “IRPC Cubic Academy Season 6” ในหลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Change) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการบูรณาการอย่างยั่งยืน (กรณี ศึกษา-โรคอุบัติใหม่)

Read More »