IRPC เดินหน้า “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” ส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวสู้ภัยไวรัสโควิด-19

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อจัดหาไออาร์พีซี  มอบชุด PPE   พร้อมอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้กับ นพ. องอาจ ดีศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ที่ทำงานหนักตลอดช่วงเวลา ที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

โครงการ IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน รวมพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด -19” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนงานต่างๆ ของ IRPCได้ร่วมกันจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาหาร และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทย เพื่อแทนคำขอบคุณแก่บุคลากรที่ได้เสียสละดูแลสังคมในวิกฤตครั้งนี้