Tag Archives: น้ำตาล

จับตาสินค้าเกษตรไทย ใครเป็น “ดาวรุ่ง” “ดาวร่วง”ปี 2560

TMB Analytics

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ยก "อ้อย" เป็น "ดาวรุ่ง" สินค้าเกษตรไทยปีหน้า ผลผลิต "กุ้งขาว" รีเทิร์นเพิ่มต่อเนื่อง

Read More »