Tag Archives: นโยบายพรรคการเมือง

‘สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม’ 2 นโยบายเจาะฐานเสียงเชิงลึก ส่ง ‘ก้าวไกล’ ขึ้นสู่จุดสูงสุด

2 นโยบายของพรรคก้าวไกล อย่าง ‘สุราก้าวหน้า-สมรสเท่าเทียม’ สามารถเจาะฐานเสียงเชิงลึก ส่งพรรคพิธาและ ‘ก้าวไกล’ ขึ้นสู่จุดสูงสุด

Read More »

เปิดนโยบาย 4 พรรคการเมืองใหญ่ ให้ความสำคัญกับ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ มากแค่ไหน

เมื่อไทยกลายเป็น Aged Society พรรคการเมืองจึงต้องหานโยบายที่เข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อแย่งชิงฐานเสียงกลุ่มผู้สูงอายุในไทยมากถึง 25.80%

Read More »