SKY ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ SI ตัวจริง

“Sky เป็น SI คือ Symtem Integrator แต่เรามองว่า เราไม่ใช่แค่ Symtem Integrator เราคือ Security Integrator” สิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าว

 

SKY ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และธุรกิจให้เช่าเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เป็นต้น