SEAC ธุรกิจยุค 4.0

ก้าวให้ทันธุรกิจยุคปลาเล็กกินปลาใหญ่ เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลและมั่นคง

ก้าวให้ทันธุรกิจยุคปลาเล็กกินปลาใหญ่ เพื่ออนาคตที่ก้าวไกลและมั่นคง

ยุคนี้คือ โลกยุค 4.0 วิสัยทัศน์ของทุกองค์กรต่างมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ทำให้เส้นทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่จึงต้องสอดรับกับคำว่า Industry 4.0 ซี่งไม่เพียงแค่ในประเทศไทย แนวทางนี้ทั่วโลกต่างมองเป้าหมายนี้เช่นกัน

เราจึงได้เห็นแนวทางของกิจกรรมเชิงรุกอย่างการนำระบบการจัดการที่ล้ำนำสมัยทั้ง Data Analytics, ปัญญาประดิษฐ์ และระบบออโตเมชันเข้ามาเชื่อมต่อ เพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กรธุรกิจอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน

คำถามจึงเกิดขึ้นตามมาทันทีว่า องค์กรธุรกิจในยุค 4.0 หน้าตาจะเป็นอย่างไร ซึ่งบทสนทนาระหว่าง อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท SEAC ในวันเปิดออฟฟิศ South East Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี) อย่างเป็นทางการ ที่มาแชร์ประสบการณ์และเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจ

SEAC ธุรกิจยุค 4.0

พลวัตโลก เพื่อโลกอนาคต

อริญญา ให้มูลเบื้องต้นว่า เป็นที่รู้กันดีว่า ภายในปี 2020 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 หรือ THAILAND 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการที่องค์กรใด ๆ ก็ตามจะรองรับและพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 นั้น องค์กรจะต้องมีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นองค์กร 4.0

คำถามคือ แล้วผู้บริหารจะพัฒนาองค์กรอย่างไรให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่ความเป็นองค์กร 4.0

คำตอบสำหรับคำถามนี้มีมากมาย สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวด หลายด้านด้วยกัน แต่ที่แน่ ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิด ผู้บริหารควรรับรู้ถึงเทรนด์หรือแนวโน้มเพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที ดังนี้

“องค์กร 4.0 จะต้องสามารถบริหารความหลากหลายและแตกต่างเพื่อให้เกิดผลสูงสุด สาเหตุเป็นเพราะยุค 4.0 นั้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ถูกกระจายออกไปได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น ทุกคนพร้อมและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ที่จะบริหารท่ามกลางความแตกต่างและใช้ความประโยชน์จากความแตกต่างเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จให้ได้”

อริญญา ยังเสริมด้วยว่า การบริหารงานในยุค 2.0 และ 3.0 ที่เน้นการสั่งการและควบคุม อาจจะไม่ตอบโจทย์การทำงานของบุคลากรยุคใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น อันเนื่องมาจากวิธีคิด วิธีการทำงานที่แตกต่างและหลากหลาย และที่สำคัญองค์กร 4.0 จะต้องสามารถนำนวัตกรรมหรือดิจิทัลใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำงานขององค์กรมากขึ้น และอาจจะถึงขั้นของการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนองค์กรเลย

“เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นคือเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พัฒนากันแบบวันต่อวัน รวมถึงการเดินทางสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการส่งผ่านของข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ไร้พรมแดน และเป็นไปด้วยความรวดเร็วชนิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นั่นแปลว่าองค์กร 4.0 ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายใน การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า หรือการสร้าง Business Model แบบใหม่ เป็นต้น”

SEAC ธุรกิจยุค 4.0

หน้าตาองค์กร 4.0 เป็นอย่างไร

จากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากว่า 100 องค์กร ทำให้อริญญาเห็นถึง Pain Point ขององค์กรไทยว่า ยังคิดและปรับตัวช้า มิหนำซ้ำไม่กล้าตัดสินใจ เมื่อเทียบกับองค์กรรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย และเวียดนามด้วยกัน จึงเป็นเรื่องยากที่องค์กรไทยจะสามารถขับเคลื่อนและก้าวไปสู่การเติบโตท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น จากโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้จากนี้ไปองค์กรของไทยโดยเฉพาะผู้นำระดับสูงรุ่นใหม่ จำเป็นต้องคิดภาพใหม่ โดยต้องมีหัวคิดก้าวหน้า และมุ่งให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ ใช้งานได้จริง ไม่ใช่นำเสนอเพียงทฤษฎี แต่ต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที ตลอดจนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอย่างยั่งยืนให้องค์กร

“ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่คือ ผู้นำที่ทำตัวเป็นนักเรียนอยู่ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น”

แม้วันนี้ผู้นำรุ่นใหม่ของไทยจะยังปรับตัวช้ากว่าผู้นำในอาเซียน แต่อริญญาเชื่อมั่นว่า จากนี้ไปจนถึงปี 2020 จะมีผลิตผลขององค์กรไทยสร้างชื่อได้สำเร็จในเวทีระดับ Regional

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา หลายองค์กรเริ่มตื่นตัวและมีการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งการเติมความรู้ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจรีเทล และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นเชื่อว่าจะมีแบรนด์ไทยแจ้งเกิดในเวทีอาเซียนมากขึ้น

SEAC ธุรกิจยุค 4.0

อ่านเพิ่ม : SEAC เปิดบ้าน ยกระดับผู้นำ-สร้างนวัตกรรม