นศ.การเงิน มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลสุดยอดคลิป Viral

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประกอบด้วย นายสุรเมศวร์ อ้นฉ่ำ นางสาวนภัสสร วรโพธิ์ นายธาดา ทองบุญ นายนันทพงศ์ สังข์นัครา และ นายสุทัศน์ อินทริง คว้ารางวัลสุดยอดคลิป Viral หัวข้อ เทรดระยะสั้น และรางวัลสุดยอดคลิป Viral Popular Vote โครงการ “HERO Stock U-Challenge” กับการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองของมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจัดโดย บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธฤษญา กองแก้ว  อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เผยว่า การที่นักศึกษาส่งผลงาน Clip Viral เข้าประกวดนี้ ทำให้ทราบถึงศักยภาพของนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษามีวิธีการหาความรู้ด้วยตัวเองที่หลากหลาย สามารถฝึกปฏิบัติเองจนเกิดความชำนาญได้ แม้จะเรียนมาสาขาวิชาการเงินจะได้ความรู้มาใช้ทำคลิปก็ยังไม่เพียงพอ ทักษะการออกแบบงานที่สร้างสรรค์ ทักษะการตัดต่อและสร้างคลิปก็เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับตัวนักศึกษาได้มากขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดโครงการ HERO Stock U-Challenge โดย บมจ.ฟินันเซีย ไซรัส และขอขอบคุณมทร.ธัญบุรี และคณะบริหารธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการสร้างผลงานชิ้นนี้

นายธาดา ทองบุญ ตัวแทนกลุ่ม เล่าว่า “Finansia Hero แอพเทรดหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ แผนเทรดระยะสั้น” ความยาวคลิป 1 นาที จุดเด่นของคลิปคิดว่าเป็นการร้อง Rap เพื่อนำเสนอเรื่องการเทรดหุ้น และการใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของการ Finansia Hero แอพเทรดหุ้นของคนรุ่นใหม่ครับ ทีมเราออกแบบชิ้นงานให้เป็นสื่อโฆษณาที่ให้ความบันเทิงอย่างมีสาระภายใน 1 นาที คิดว่าเนื้อหาของเราทำให้ผู้ชมจดจำเรื่องราวได้ง่ายในเวลาอันสั้น พวกเราจึงพยายามสร้างผลงานที่มีความแตกต่าง มีความแปลกใหม่ มีเนื้อหาดี และความสามารถในการร้องของนักแสดง ทําให้ดูน่าสนใจและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เดิมทางกลุ่มมีคลิปแนว Motion graphic ที่สร้างเสร็จไปแล้ว แต่ท่านอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ได้เสนอให้ร้อง Rap เป็นคลิปสำรอง โดยยกตัวอย่างผลงานของ พี่เอ็ด 7 วิ ที่เป็นครีเอเตอร์ชื่อดังใน Youtube ซึ่งส่วนตัวติดตามคลิปผลงานของเขามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรียนรู้ว่าในคลิป 1 ตอน ที่จะใช้เป็นสื่อโฆษณานั้นควรให้สาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิง

เช่นเดียวกับ นายสุรเมศวร์ อ้นฉ่ำ เพิ่มเติมว่า การส่งผลงานเข้าประกวดนี้เป็นงานชิ้นแรกของพวกเราที่เป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้หาประสบการณ์ในการแข่งขันภายนอก และมีโอกาสสร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพวกเราเอง ซึ่งโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ จึงสนใจส่งผลงานเข้าประกวด ประสบการณ์การทํางานร่วมกันกับผู้อื่นและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มเติมขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดริเริ่ม การวางแผน ทักษะการตัดต่อ อีกทั้งการแก้ปัญหา ที่ขาดไปไม่ได้ที่คิดว่าได้จากการเข้าประกวดครั้งนี้คือ การได้แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่นที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมคลิปของพวกเรา