Home / HAPPENING / มทร.ธัญบุรี ยืนยันมหาวิทยาลัยไม่เคยถูกใช้เป็นศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19

มทร.ธัญบุรี ยืนยันมหาวิทยาลัยไม่เคยถูกใช้เป็นศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19


ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวนำเสนอว่า มีผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโควิด 19 ในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ถูกปล่อยตัวก่อนกำหนด เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจากมทร.ธัญบุรี ไม่ได้ถูกใช้เป็นศูนย์สังเกตอาการโควิด 19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สังเกตอาการโควิด 19 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 และสถาบันพระประชาบดี คลอง 5 จ.ปทุมธานี ซึ่งทั้งสองแห่งไม่ได้อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก การจัดระบบการขนส่งอาหารให้กับศูนย์ฯ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งทำความสะอาด โดยบุคลลากรจิตอาสาของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ทั้งสองแห่งที่ผ่านมา มีผู้เข้าใช้บริการเพียง 24 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนไม่มากนักและปิดศูนย์ฯ ไปแล้วตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอได้เปิดศูนย์ฯไว้เพียงแห่งเดียวที่วิทยาลัยการปกครอง คลอง 5 ดังนั้น ตนขอยืนยันว่ามทร.ธัญบุรีไม่ได้ถูกใช้เป็นศูนย์กักตัวโควิด 19