Home / TOP Series / Top Company / พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล ที่ 1 งานบริการ : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล อุตสาหกรรมบริการยอดเยี่ยม

พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล ที่ 1 งานบริการ : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล อุตสาหกรรมบริการยอดเยี่ยม

บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น หลังคว้ารางวัล Thailand Top Company Awards 2020 สาขาอุตสาหกรรมบริการยอดเยี่ยมไปครอง


เกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด บอกถึงกลยุทธ์การบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้ฟังว่า “การสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจดีลเลอร์รถยนต์ เป็นการมองจากความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และให้บริการด้วยความจริงใจ เปรียบเสมือนการเป็นผู้ดูแลชีวิตของลูกค้า ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ บริษัทฯ ต้องตอบสนองทุกบริการให้เป็นแบบครบวงจร”

“บริษัทฯ ใส่ใจและลงทุนกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแบบยั่งยืน เพราะเรามองว่า พนักงานคือหุ้นส่วนธุรกิจ” โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานได้เป็นผู้นำในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เราจึงได้จัดโครงการพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อพนักงานทุกระดับ ได้แก่

คอร์สฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง “The 4 Essential Roles of Leadership” จากบริษัท PacRimGroup ให้สามารถเป็นผู้นำ เป็นโค้ช เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้บริหารทีมงานแบบมืออาชีพ ตามมาตรฐานระดับสากล โดยใช้ระยะเวลาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวม 6 เดือน คอร์สฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง ให้ทำงานได้สอดคล้องกับผู้นำระดับสูง

คอร์สฝึกอบรมพนักงานที่ปรึกษาการขาย ในเรื่องการให้บริการลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์ ทั้งช่องทาง Offline และ Online กระทั่งคอร์สฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Mini Skill Contest เพื่อให้พนักงานทั้งทีมช่างและฝ่ายบริการลูกค้า ได้ฝึกความชำนาญเพื่อรักษาแชมป์ในการเข้าแข่งขันระดับประเทศ หรือนำมาพัฒนาใช้กับงานบริการลูกค้าได้จริง รวมทั้งให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยให้เริ่มทำระบบงบประมาณ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

แน่นอนว่า การเตรียมแผนการดำเนินงานเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มเติมคือส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเรื่องดังกล่าว ‘คุณเกียรติ’ ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรา อาทิ 1.Data Lake เป็นการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าในระบบส่วนกลาง แล้วนำมาใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนองานบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ถูกต้องแม่นยำสูงสุด

2.CRM เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยติดตามงาน ตรวจสอบงานบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.Social Listening เป็นการติดตามผู้บริโภคที่พูดถึงบริษัทฯ ของเรา ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และพัฒนางานกลยุทธ์บริการได้อย่างทันท่วงที และ 4.Contact Center เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อสอบถามหรือเข้ารับบริการในสาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุด

และท้ายสุด ความท้าทายของอุตสาหกรรมด้านการบริการในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อเข้าถึงและสอดคล้องกับ Life Style และตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุก Generation ให้มากขึ้น

“จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับคนในองค์กร และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นให้พร้อมรับกับยุค Digital Disruption เช่น การเปลี่ยนช่องทางการขายสินค้าให้เป็นแบบ Omni-Channel (Online + Offline) เพราะพฤติกรรมของลูกค้าบางท่านสะดวกที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ในการแชตหรือพูดคุยกับพนักงานของเรามากกว่าการโทรศัพท์

หรือในบางครั้งลูกค้าก็อยากได้รับบริการตอบกลับทันทีในช่วงเวลากลางคืน เราจึงกำลังพัฒนาระบบ Chat-bot เพื่อตอบสนองความต้องการแบบ Real-time ให้ได้อย่างดีที่สุด และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นที่หนึ่งเรื่องงานบริการมามากกว่า 20 ปี เพราะเราเชื่อมั่นในการบริการด้วยความจริงใจ และมอบสิ่งที่เหนือกว่าให้ลูกค้าของเราเสมอมา”