Home / HAPPENING / “พรูยังสเตอร์ สปิริต#5 ตอน อาสา รุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงวัยและชุมชน”

“พรูยังสเตอร์ สปิริต#5 ตอน อาสา รุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงวัยและชุมชน”

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จับมือ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม พรูยังสเตอร์ สปิริต#5 ตอน อาสา รุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงวัยและชุมชน”

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “พรูยังสเตอร์ สปิริต #5 ตอนอาสารุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงวัยและชุมชน” โดยระดมพลอาสาสมัครคนรุ่นใหม่จากทั้งพนักงานพรูเด็นเชียล ประเทศไทยกว่า 15 คน และกลุ่มนักศึกษากว่า 30 คน ร่วมเข้าฟื้นฟูเละซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้สูงอายุและสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังช่วยสร้างพื้นฐานการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยได้อย่างลงตัว