ธพว. เปิดเพจ PowerSMEThai เพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่

เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงและเติมเต็มบริการทางการเงิน มีภูมิคุ้มกันด้านความรู้และอยู่รอดของลูกค้าเอสเอ็มอียุคใหม่ SME Development Bank ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตของเพจศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในชื่อใหม่คือ PowerSMEThai


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( ธพว.หรือ SME Development Bank) ประกาศเปลี่ยนแปลง Web Page Facebook ซึ่งร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในชื่อว่า “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการทำธุรกิจSME ไทยที่เปิดให้ใช้บริการมา 1 ปี แล้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2561 ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลง Web Page Facebook จากชื่อ “ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี” มาเป็น “PowerSMEThai ศูนย์บริการครบวงจร” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ รอบด้านที่กว้างและเติบโตขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการSMEและ StartUp

นอกจากเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับยุค4.0แล้ว ยังรวมไปถึงองค์ความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการด้านต่างๆ และโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุนรวมถึงมีกรณีศึกษา(Success Story)ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02-2653192