OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

ตั้งแต่ผู้บริหารใหม่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต

เปิดศักราชใหม่ แม่ทัพใหญ่ฝ่ายขาย OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต คุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ ได้รับการโปรโมทเป็น รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ดูแลและบริหารงานสายงานประกันชีวิต ด้านช่องทางตัวแทน และสายงานบริการลูกค้าธุรกิจประกันชีวิต ด้วยผลงานที่เปรี้ยงปร้าง ผลักดันให้ยอดขายด้านช่องทางตัวแทนเติบโตอย่างดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมาสมใจท่านกรรมการผู้จัดการ บอสหญิงคนเก่งของธุรกิจประกันชีวิต คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต