Home / HAPPENING / เงินติดล้อ มอบน้ำใจต่อเนื่อง สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มอบเงินสนับสนุนในโครงการ “ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” เป็นจำนวนเงินมูลค่า 100,000 บาท แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

เงินติดล้อ มอบน้ำใจต่อเนื่อง สนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด โดย นายพุฒิพงศ์ ภักดีพิพัฒน์กุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารสาขา และพัฒนาศักยภาพผู้นำฝ่ายขาย เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนในโครงการ “ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ” เป็นจำนวนเงินมูลค่า 100,000 บาท โดยมี นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ขวา) นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา และแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ อาคารตึกช้าง กทม. เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในโครงการ “น้ำใจชาวเงินติดล้อ เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.ngerntidlor.com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880