คืนความสุข… ยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร

สมาคมธนาคารไทยพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียม ถอนเงินข้ามเขตผ่านเอทีเอ็มทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม – 3 มกราคม 2559

วานนี้ (24 ธันวาคม 2558) สมาคมธนาคารไทย ประกาศความสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ลงมติเห็นชอบร่วมกับธนาคารสมาชิก ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็ม และฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องซีดีเอ็ม ภายในธนาคารเดียวกัน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 23.00 น.

เพราะ กอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันเสนอให้บริการทางการเงิน ดังนี้

  1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารเจ้าของบัตร
  2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ภายในธนาคารเดียวกัน

นอกจากนี้ ธนาคารสมาชิกจะได้จัดเตรียมเงินสดตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงวันหยุดเทศกาล