Moshi

5 ปัจจัยหนุนกำไร ‘Moshi Moshi’ แตะ 400 ลบ. เติบโตสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท!

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MOSHI ประกาศกำไรสุทธิปี 2566 ที่ 401.51 ล้านบาท เติบโต 58.59% จากปี 2565 มีกำไรสุทธิ  253.17 ล้านบาท ซึ่ง ‘Business+’ พบว่า เป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา โดยกำไรที่ใกล้เคียงระดับนี้มากที่สุดคือปี 2562 ซึ่งขณะนั้นมีกำไรสุทธิ 311.19 ล้านบาท

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลักๆ แล้วเกิดจาก 5 สาเหตุที่เปิดเผยในงบการเงินดังนี้

 1. การเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (SSSG)
 2. การเปิดสาขาใหม่
 3. เปิดตัวสินค้าใหม่หมวดหมู่ของใช้และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง และเปิดตัวแบรนด์ Garlic ที่เน้นขายสินค้าตกแต่งบ้านและไลฟ์สไลต์
 4. การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหยวน (RMB)

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยคาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจปี 2567 ดังนี้

 • วางแผนที่จะขยายเครือข่ายร้านสาขาต่อเนื่อง : ไปตามการขยายตัวของชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และทำเลที่มีศักยภาพอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์
  กับพฤติกรรมผู้บริโภคและอ านวยความสะดวกและเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทฯวางแผนที่จะลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่อีกอย่างน้อย 24 สาขาในปี2567 โดยแบ่งเป็นสาขาภายใต้แบรนด์ Moshi 20 สาขา และสาขาภายใต้แบรนด์ Garlic 4 สาขา
 • ประมาณการรายได้จากการขายและบริการ : อัตราการเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของยอดขายจากร้านสาขาใหม่ และอัตราการเติบโตของยอดขายจากร้านเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จ านวนนักท่องเที่ยว อัตราเงินเฟ้อ การขยายตัวของภาคบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น
 • ประมาณการอัตรากำไรขั้นต้น : บริษัทฯตั้งเป้าขยายอัตราก าไรให้ได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเน้นการขยายสาขาค้าปลีก และพัฒนาผลักดันให้มีสัดส่วนของสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากขึ้น
 • ประมาณการงบลงทุน : บริษัทฯคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยแบ่งใช้ดังนี้ เปิดร้านสาขาใหม่ 80 , ปรับปรุงสาขา 20 , ศูนย์กระจายสินค้า 30 , ระบบสารสนเทศ 60 , อื่นๆ 10

ที่มา : SET , corpusx

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#Businessplus #TheBusinessplus #นิตยสารBusinessplus #MoshiMoshi #โมชิโมชิ #Moshi