Home / BUSINESS ANALYTIC / LTF End Game แต่เราต้องไม่ End life!
LTF-Cover

LTF End Game แต่เราต้องไม่ End life!

LTF End Game!!!

กองทุน LTF คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นการเอาเงินของเราไปลงทุนในหุ้น ต้องถือครองให้ครบ 7 ปีปฏิทิน (คือการนับเลขปีตรง ทำให้จำนวนวันจริงเท่ากับ 5 ปีกับอีกไม่กี่วันซึ่งเราจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีและได้ผลตอบแทนด้วย

มาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปีนี้รวม 16 ปีแล้ว แต่หลังจากปี 2562 เราจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นปีสุดท้าย แต่สำหรับคนที่ถือครองอยู่แล้วยังคงได้ผลตอบแทนต่อไป

ถึงจะไม่ได้ลดภาษีแต่ก็ควรซื้อ LTF ต่อ

สำหรับปีนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปีนี้ได้แน่ ๆ และถึงคนที่ถือครองครบ 7 ปีปฏิทินจะเทขาย ทำให้กองทุนมีขนาดเล็กลง ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รับผลตอบแทนน้อยลง เพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของในการบริหารของผู้จัดการกองทุน หากดูจากผลงาน 5 ปีที่ผ่านมาจากกองทุน LTF ทั้งหมด 52 กองทุน มีเพียง 2 กองทุนเท่านั้นที่ขาดทุน (และขาดทุนเพียง 1% เองด้วย!!) 

 

อันดับผลตอบแทน Ltf

 

เหตุผลที่ LTF End Game

มีหลายเหตุผลที่มาตรการ LTF นี้จะไม่ได้ไปต่อ หนึ่งในนั้นก็คือ มีเสียงวิจารณ์ว่ามาตรการนี้เอื้อประโยชน์ให้คนที่มีรายได้สูงซึ่งเป็นคนส่วนน้อย ไม่ได้กระจายประโยชน์ที่ได้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีการคิดกองทุนใหม่ขึ้นมาทดแทน คือ กองทุนหุ้นยั่งยืน (Sustainable Equity Fund: SEF) ซึ่งต้องลงทุนในหุ้นยั่งยืนและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยแต่เดิมสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF นั้น ให้ใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ หรือไม่เกิน 5 แสนบาทต่อ 1 ปีภาษี แต่ SEF สามารถใช้สิทธิ์ได้ 30% ของรายได้ หรือไม่เกิน 2.5 แสนบาททำให้ผู้มีรายได้น้อยจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้มากกว่าเดิม แต่กองทุน SEF นี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา 

 

LTF vs SEF

 

นักธุรกิจส่วนใหญ่จะเลือกซื้อกองทุน LTF เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีมากกว่าที่จะต้องการผลตอบแทนของมัน แต่ถ้าในอนาคตเรายังไม่มีกองทุนไหนมาทดแทน เราก็สามารถทำอย่างอื่นในการ “ลดหย่อนภาษี”ได้

การลดหย่อนภาษี คือ รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงิน ทำให้เสียภาษีลดลง เพราะมีเงินได้สุทธิน้อยลง ซึ่งรายการต่าง ๆ มีดังนี้

 

ลดหย่อนภาษี

 

สรุป :: ปีสุดท้ายของ LTF เราควรทำอย่างไรต่อ

เราควรจะซื้อ LTF ในปีนี้ เพราะยังคงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปีนี้ได้แน่ ๆ
ซึ่งจะได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีถึง 15% ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาทเหมือนเดิม
ส่วนในอนาคตยังไม่รู้ว่ากองทุนใหม่จะเป็นรูปแบบไหนและได้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่าเดิมหรือไม่

อ้างอิง : กองทุนSEF

กองทุน LTF

 

Business Plus