Home / HAPPENING / ต้นกล้าความดีของสังคม

ต้นกล้าความดีของสังคม

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ต้นกล้าความดีของสังคม” ปีที่ 1 คัด 13 ทีมเยาวชนเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการหวงแหนอนุรักษ์ประเทศ

โครงการ “ต้นกล้าความดีของสังคม” ปีที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ ไร่ดวงธรรม นำสว่าง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน จาก 10 จังหวัด ทั่วประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ จากนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน จ.นครปฐม เปิดงานในครั้งนี้ด้วย

“ค่ายต้นกล้าความดีของสังคม” เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการต้นกล้าความดีของสังคม ซึ่งเป็นโครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้น 3 นาที โดยให้เยาวชนค้นหาตัวเอง ในเบื้องลึกของหัวใจ ว่าแท้จริงแล้วอยากทำความดีในรูปแบบใดมากที่สุด ผ่านหัวข้อ “ความดี…ที่อยากทำ” โดยคัดเลือกผลงานจากเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ 13 ทีม จาก 60 ทีมทั่วประเทศ เพื่อมาเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งในด้านการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และการหวงแหนอนุรักษ์ประเทศ พร้อมกับการเรียนรู้การผลิตสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพ และนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการในรอบตัดสิน

โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากการบริจาคในโครงการ Walk For Health Walk For Hope ระดม 5 ล้านก้าว เปลี่ยนพลังก้าวเป็นพลังใจ ที่ทางผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ได้ร่วมกิจกรรมบริจาค