เฟ้นหาสุดยอดองค์กรไอซีทีแห่งปี

ขอเชิญองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “ ICT Best Practice Awards 2015” เพื่อรับคัดเลือกเป็นสุดยอดองค์กรด้านไอซีทีแห่งปี  

ซึ่งในปีนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนิตยสาร eLEADER นิตยสารสำหรับผู้นำไอซีทีในองค์กร โดยมี บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการเชิญชวนองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ทีนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “ICT Best Practice Awards 2015” เพื่อรับคัดเลือกเป็นสุดยอดองค์กรด้านไอซีทีแห่งปี

สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ catdatacom และ เว็บไซต์ aripfan หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-642-3400 ต่อ 4400  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม ศกนี้