วิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้ E-commerce

Blue key of the computer

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ออนไลน์ ยรรยง เต็งติชวลิต ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย แอมดอกซ์ ประเทศไทย แนะควรเชื่อมข้อมูลระบบการขายออนไลน์เข้ากับระบบรองรับธุรกิจ (BSS)

“ลองจินตนาการดูว่าลูกค้ากำลังใช้ ipad ในการค้นหาบริการต่างๆ เพียง 10 นาทีต่อมาเขาก็ตัดสินใจเลือกบริการ Quad Play ที่รวมบริการโทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, อินเตอร์เน็ต และเคเบิ้ลทีวีไว้ในแพคเกจเดียว เขาเลือกระดับความเร็ว, ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เสริมที่ต้องการแล้วก็คลิก “สั่ง”

หลังจากนั้น 2 วัน ลูกค้ากลับได้รับโทรศัพท์จากพนักงาน ซึ่งโทรมาแจ้งว่าบริเวณบ้านไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้บริการ quad-play ได้ และขอให้กลับไปที่เว็บไซต์และเลือกบริการรูปแบบอื่นแทน

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากผู้ให้บริการนำเสนอเพียงประสบการณ์การซื้อขายออนไลน์ที่ราบรื่น แต่ในบางครั้งมันอาจเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ได้เชื่อมข้อมูลระบบการขายออนไลน์เข้ากับระบบรองรับธุรกิจ (BSS) ความไม่สะดวกนี้อาจสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า” คำกล่าวของ ยรรยง เต็งติชวลิต ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย แอมดอกซ์ ประเทศไทย

เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในโลกดิจิตอล ยรรยง แนะนำว่า ลูกค้าคาดหวังว่าให้มีทางเลือกมากขึ้น, การใช้งานที่ง่ายและสอดคล้องกับช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์, คอลเซ็นเตอร์ และศูนย์ให้บริการ

สำหรับผู้ให้บริการต้องการรักษาฐานลูกค้า การเชื่อมข้อมูลระบบการขายออนไลน์เข้ากับระบบรองรับธุรกิจ (BSS) นับเป็นสิ่งสำคัญ

เห็นได้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าว จะสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ และทำให้ทราบว่าควรนำเสนออะไรให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเว็บไซต์ผู้ประกอบการสามารถเสนอและคิดราคาของแพคเกจหลายรูปแบบได้อีกด้วย