เออาร์ไอทีพาน้องคว้า Microsoft ที่ 1 ของโลก

เด็กไทยเจ๋ง! คว้ารางวัลแชมป์โลกโปรแกรม MS PowerPoint เป็นครั้งแรก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด พาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft office Specialist World Championship ซึ่งจัดโดย certiport ณ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยมีตัวแทนจาก 46 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

โดย ทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากมทร.ธัญบุรี ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

สำหรับ ลำดับรางวัลทั้งหมดมีดังนี้

PowerPoint 2013 first place and World Champion, Taweelap Suwattanapunkul, Thailand

PowerPoint 2013 second place, Andrew Parker, USA!

PowerPoint 2013 third place, Waqas Ali, Pakistan