Exos ฮาร์ดดิสก์ ประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กรธุรกิจ

42.2% คือ ความต้องการใช้โซลูชันสำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และการเก็บข้อมูลรูปแบบคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ IDC ยังได้คาดการณ์ไว้ว่า ปริมาณข้อมูลทั่วโลกจะมีขนาดเพิ่มไปถึง 175ZB ในปี 2025

ฮาร์ดไดรฟ์ระดับองค์กรรุ่น EXOS จากซีเกท เทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้น ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลปริมาณมากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น

 

ฮาร์ดไดรฟ์ ซีเกท รุ่น EXOS ตระกูล E มีความอเนกประสงค์ที่สุดในบรรดาไดรฟ์ระดับองค์กร ทั้งการเก็บข้อมูลจำนวนมากสำหรับพื้นฐานของระบบศูนย์กลางข้อมูล หรือเพื่อรองรับความหนาแน่นของข้อมูลในปริมาณมหาศาล ในราคาที่ต่ำลง

 

ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมองหาวิธีการใหม่ เพื่อสร้างผลการดำเนินการที่ดีกว่า เช่นเดียวกับ ซีเกท เทคโนโลยี กับบทบาทผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกว่า 40 ปี ซีเกท เข้าใจถึงปัจจัยหลักของกลุ่มเทคโนโลยี จึงได้นำอุปกรณ์ความจุสูง ต้นทุนต่ำ และออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาช่วยองค์กรต่าง ๆ ข้ามผ่านขีดจำกัดของ ซอฟท์แวร์ ระบบ และนวัตกรรมเครื่องมือ ซึ่งการเร่งนำเทคโนโลยีชั้นนำเหล่านั้นมาใช้ให้เร็วที่สุด จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้น

เช่นเดียวกับฮาร์ดไดรฟ์สำหรับองค์กรอย่าง EXOS ซึ่งใช้แก๊สฮีเลียมเป็นพื้นฐาน ขนาดความจุ 18TB สามารถเข้ารหัสได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีความปลอดภัยที่สูงมาก ผ่านมาตรฐานของซีเกท อันได้แก่ Secure™ SED, ซีเกท Secure SED- FIPS, และมาตรฐานทั่วไป ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกปกป้องไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานของ FIPS ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งและช่วยปกป้องภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณ

 

 

Angeline Gan ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขาย ประจำภูมิภาคอาเซียน ซีเกท เทคโนโลยี เผยเคล็ดลับให้ฟังว่า “ฮาร์ดไดรฟ์จากซีเกท รุ่น EXOS ซึ่งนำเสนอด้วยรุ่นย่อยภายในชุด คือ X และ E นั้น จะช่วยให้องค์กรจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฮาร์ดไดรฟ์รุ่น EXOS ถูกออกแบบและปรับแต่งมาเพื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานข้อมูลปริมาณมหาศาล ศูนย์บริการข้อมูล และระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครื่อข่ายระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์นี้จะทำให้ได้โซลูชันเก็บข้อมูลความจุสูงที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คุ้มค่า

หรือหากต้องการจัดการปริมาณข้อมูลที่มาก ฮาร์ดไดรฟ์ระดับองค์กร ซีเกท EXOS ตระกูล X เป็นอะไรที่เหมาะสมมาก ให้ความเสถียรที่สูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบพื้นที่เก็บข้อมูลศูนย์กลางผ่านเครือข่าย (Centric NAS) สำหรับภาคธุรกิจ ด้วยปริมาณความจุสูงและความเสถียรรับรองได้ว่าเหมาะกับระบบที่มีปริมาณการทำงานสูง โดยเฉพาะคลาวด์และศูนย์บริการข้อมูล”

ทั้งนี้ หัวใจที่ซ่อนอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์รุ่น EXOS ตระกูล E คือ การนำ 2 เทคโนโลยีสำคัญได้แก่ Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR) และ MACH.2™ Multi-actuator ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของทาง ซีเกท เพื่อมาช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของฮาร์ดไดรฟ์ตระกูล EXOS ทั้งในด้านความจุและการเสริมประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

เทคโนโลยี HAMR ไกลเกินกว่าความต้องการของลูกค้า
เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณความจุของฮาร์ดไดรฟ์เพิ่มขึ้น ทางทีมวิศวกรจากซีเกท ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี HAMR เพื่อทำให้ฮาร์ดไดรฟ์มีความจุที่สูงขึ้นไปอีก โดย HAMR เป็นนวัตกรรมที่สำคัญต่อเทคโนโลยีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่จะมาช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น ซึ่งเป็นขุมพลังในการพัฒนาผลิตภัณพ์ฮาร์ดไดรฟ์และก้าวไปสู่ยุดถัดไป

MACH.2ฮาร์ดไดรฟ์ 2 แกนอิสระตัวแรกของโลก
แน่นอนว่า การเพิ่มความจุนั้นเป็นเพียงครึ่งเดียวของโซลูชันทั้งหมด แต่หากความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลยังคงไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพของข้อมูลก็ยังคงมีขีดจำกัด ดังนั้นเทคโนโลยี MACH.2 Multi Actuator ของ ซีเกท สามารถเพิ่มค่าประสิทธิภาพการทำงาน (IOPS) ได้เป็น 2 เท่า ด้วยตัวฮาร์ดไดรฟ์เพียงตัวเดียว

ภายในตัวไดรฟ์จะประกอบด้วยแกนหลักในการทำงานสองแกนแบบอิสระ ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปพร้อมกัน และการที่เป็นฮาร์ดไดรฟ์ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีแกนอิสระคู่ตัวแรกของโลก MACH.2 Multi Actuator ก็ต้องบอกว่า เป็นสิ่งที่นำชัยชนะในด้านประสิทธิภาพการทำงานต่อความจุ (IOPS-per-Terabyte) มาสู่ซีเกทและหุ้นส่วนธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ของเรา

จุดประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีการแข่งขันเรื่องราคาสูง โดย MACH.2 จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องระยะเวลาตอบสนองต่อผู้ใช้งานดีขึ้น และด้วยเทคโนโลยีของซีเกท ทั้ง HAMR และ MACH.2 Multi Actuator ร่วมกันจะสร้างผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ที่มีทั้งปริมาณความจุและประสิทธิภาพการใช้งานอย่างดีเยี่ยม

อีกทั้งฮาร์ดไดรฟ์ ซีเกท รุ่น EXOS ตระกูล E มีความอเนกประสงค์ที่สุดในบรรดาไดรฟ์ระดับองค์กร ทั้งการเก็บข้อมูลจำนวนมากสำหรับพื้นฐานของระบบศูนย์กลางข้อมูล หรือเพื่อรองรับความหนาแน่นของข้อมูลในปริมาณมหาศาลในราคาที่ต่ำลง

ซีเกท เป็นผู้นำในการจัดส่งปริมาณพื้นที่เก็บของโลก จำหน่ายพื้นที่เก็บข้อมูลไปแล้วมากกว่า 3 เซตะไบท์ ในช่วงเวลาตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ซีเกท ยังคงมุ่งหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ต่อไป และเร็ว ๆ นี้ ซีเกท ได้เริ่มจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้เทคโนโลยี HARM ขนาด 20TB แล้วในปลายปี 2020 และกำลังจะเร่งการจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้เทคโนโลยี MACH.2 และคาดว่าจะมียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเหมือนดั่งความจุของไดรฟ์ โดยเทคโนโลยี HARM กำลังจะกลายเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มปริมาณความหนาแน่นและความจุของไดรฟ์ในอนาคต

และ ซีเกท จะเป็นเจ้าแรกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ และเป็นหนทางเริ่มต้นนำไปสู่การส่งมอบฮาร์ดไดรฟ์แบบ HARM ความจุ 50TB ในปี 2026

การจัดส่งไดรฟ์นี้ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และ HARM กำลังจะมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง ซึ่งเทคโนโลยี HARM นี้จะทำให้ ซีเกท สามารถพัฒนาเพิ่มความจุของฮาร์ดไดรฟ์ และช่วยคุมต้นทุนความเป้นเจ้าของ (TCO) ของลูกค้าในระยะยาว