Home / Uncategorized / ดีแทค ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

ดีแทค ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้แด่ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม 2562นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคเป็นผู้แทนบริษัทฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ อาทิ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก และกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย และทรงจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนเพื่อประทานขวัญและกำลังใจ

คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทค ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการพระประชวร เป็นมิ่งขวัญของปวงชนได้ปีติสืบเนื่องไป