CPN

‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ย้ำเบอร์หนึ่งอสังหาไทย ทุ่มกว่าหมื่นล้าน สู่ NET Zero 2050

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เผยแผนงานและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนตามเป้าหมาย NET Zero 2050 พร้อมโรดแมปการริเริ่มโปรเจ็คต่าง ๆ ที่จับมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง Sustainable Growth ไปพร้อมกันทั้งระบบ The Ecosystem for All

โดยจากแผนธุรกิจ 5 ปี (2566-2570) ลงทุนด้าน Sustainability กว่า 10,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งมิติ People และ Planet พร้อมเดินหน้าตามแผนและเตรียมเผย Green Initiatives ใหม่ ๆ ได้แก่ ริเริ่ม Green Partnership เตรียมจับมือการไฟฟ้าหรือ MEA และ SCG ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ร่วมกับร้านค้าและพันธมิตรตั้งเป้าไว้กว่า 100 ราย, วางแผนออก Sustainability linked loan / bond ใหม่ 10,000 ล้านบาท และเตรียมเปิดตัว Low Carbon Mall ศูนย์การค้าต้นแบบรักษ์โลกแห่งแรกที่ Central Westville ในไตรมาส 4/2566 นี้

สำหรับงานกรีนเอ็กซ์โปแห่งปี Better Futures Project 2023 @centralwOrld โดยเซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแนวทางด้านความยั่งยืนผ่านการนำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CPN

คุณนภารัฒน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัลพัฒนา เรามุ่งเป็น ‘The Ecosystem for All’ หรือระบบที่แข็งแกร่งและยั่งยืนที่สร้างความเติบโตให้กับทุกฝ่าย โดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้าง Better Futures ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชูบทบาทของเราในการพัฒนาพื้นที่หรือ  Place Making ให้ความสำคัญทั้งมิติของ Social หรือชุมชนและสังคมและด้าน Green หรือมิติของสิ่งแวดล้อมด้วย โดยในแผนธุรกิจ 5 ปี (2566-2570) เรามีแผนการลงทุนด้านความยั่งยืนกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้เราเชื่อว่า Sustainability เป็นเรื่องของทุกคน ทุกฝ่าย และสามารถสร้าง Impact ให้กับทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต และเชื่อมโยงกับทุก stakeholders ได้แก่

  1. Consumers: หรือผู้คนที่เข้ามาใช้ชีวิตในโครงการของเรา ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีผู้คนเข้ามาใช้ชีวิตในโครงการของเราถึง 1.8 ล้านคนต่อวัน เราดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคน ตั้งแต่การออกแบบโครงการ eco-friendly mall ยกระดับสู่ low carbon mall และสร้าง public space และพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
  2. Tenants: หรือผู้เช่า เราเป็นอสังหาฯ รายแรกที่ริเริ่ม Green Partnership เตรียมผนึกกำลังกับ การไฟฟ้าหรือ MEA และ SCG ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ร่วมกับร้านค้าและพันธมิตรทั้งต้นน้ำ และ ปลายน้ำ ตั้งเป้าไว้กว่า 100 ราย, ส่งเสริม Waste Management กับร้านค้า โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Food Passion ได้มีการเปิดร้านอาหาร Low Carbon แห่งแรกในไทยที่เซ็นทรัล วิลเลจ
  3. Non-Tenant Partners: พันธมิตรอื่น ๆ นอกจากผู้เช่า ต่อยอดความสำเร็จในการเป็นอสังหาฯ และค้าปลีกรายแรกที่ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และเตรียมวางแผนออก Sustainability linked loan / bond ใหม่ 10,000 ล้านบาท, ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทุกสาขารวมมากกว่า 400 ช่องจอด, อีกทั้งจับมือ Start-Up ในด้าน Waste Management ขยายจากกรุงเทพฯ สู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด เป็นต้น
  4. Community: ชุมชนและสังคม แบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) ด้าน Local Wealth ส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่นจากการขยายโครงการครอบคลุมกว่า 30 จังหวัดในอีก 5 ปี, มอบพื้นที่ตลาดจริงใจ ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า 18 สาขา สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรกว่า 38,000 รายพร้อมสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน 139 ล้านบาท (ตัวเลขโดยประมาณปี 65), เปิดพื้นที่ค้าขายให้ SMEs ปีละกว่า 100,000 ตร.ม. เป็นต้น 2) ด้าน Well-Being โครงการใหม่ ๆ เน้นเพิ่มพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียวในปี 65 เพิ่มขึ้น 11% และเรายังคงเป็น Centre อำนวยความสะดวกสถานที่ เช่น การฉีดวัคซีนโควิด และการบริจาคโลหิต และ 3) ด้าน Inclusivity ขับเคลื่อน Human Right ในองค์กร สนับสนุนความเท่าเทียบ และโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

สำหรับ Journey to NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนามีความก้าวหน้าต่อเนื่องตามแผนในด้านต่าง ๆ อาทิ Energy การใช้พลังงานสะอาด ติดตั้ง Solar Rooftop สำเร็จแล้ว 50% ของจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด โดยในปี 2024 จะติดตั้งให้ครบทุกสาขา 100%, Water ลดการใช้น้ำ ใช้น้ำซ้ำ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำรีไซเคิล จำนวนรวม 19 โครงการ, Waste สามารถแปลงขยะเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบได้ปริมาณกว่า 18,000 ตัน สัมฤทธิ์ผลที่ร้อยละ 127 เทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ Air ดูแลคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน และยกระดับมาตรการ PM2.5 เป็นต้น

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนาเป็นองค์กร Purpose-Driven และการขยายโครงการทั่วประเทศ ทำให้เราสร้าง impact ทั้งการ Drive Partnership และเข้าถึงภาคประชาชน โดยจากวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เราได้ริเริ่มโครงการและแคมเปญต่างๆ ให้เรื่อง Sustainability เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คน อย่างเช่นการจัดงานกรีนเอ็กซ์โป Better Futures Project เป็นปีที่ 2 เราได้ออกแบบการเรียนรู้เป็น Experiential Space ทำให้คนเรียนรู้ ทดลอง และนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับร้านค้าผู้เช่า และพันธมิตรจากหลากหลายวงการ

“ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีบทบาทที่ชัดเจนทั้ง Educate-Enable-Engage ในการร่วมสร้าง Green Citizens หรือคนที่มี Eco-Conscious Lifestyle ให้กับโลกใบนี้ ผ่านการริเริ่ม Green Initiatives ต่าง ๆ ได้แก่ เตรียมนำกรีนเอ็กซ์โป ‘Better Futures Project’ ไปโรดโชว์ที่สาขาอื่น ๆ เช่น เซ็นทรัล พระราม 9 และพิษณุโลก, งานกรีนมาร์เก็ต ‘Better Market’ รวบรวมทั้งอาหาร สินค้าของตกแต่งบ้าน เตรียมจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์, อีสต์วิลล์, พระราม 3 และเวสต์วิลล์, Wednesday ช้อปทุกพุธ หยุดโลกร้อน เริ่มแคมเปญเซลล์กลางปี ทั้งกระตุ้นจับจ่าย ไปพร้อมการรักษ์โลก เพียงช้อปปิ้งแบบรักษ์โลกครบตามเงื่อนไขที่ร้านที่ร่วมรายการ รับของที่ระลึก และสะสม E-Stamp ต่อเนื่องตลอดปี และในไตรมาส 4 เตรียมเปิดตัว Central Westville ศูนย์การค้าต้นแบบรักษ์โลก Low Carbon Mall แห่งแรกของเซ็นทรัลพัฒนา” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว

ทั้งนี้ปักหมุดวันที่ 24-29 พ.ค. 66 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานคุณจะได้เรียนรู้ว่าไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันทั้ง ทั้ง Eat-Shop-Work-Play-Stay-Live สามารถเปลี่ยนแปลงให้โลกดีขึ้นได้อย่างไร พบกับโซนไฮไลท์

  1. Better Stories: เล่าเรื่องผ่าน Art Book of Betterment ผ่านงานอาร์ตสุดคิวท์ ผลงานจากอิลลัสเตรเตอร์ชื่อดัง คุณป่าน นิตตา ประภัสภักดี หรือ Paan Nitta ที่นำเสนอเรื่องความยั่งยืนให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและน่ารัก พร้อมชวนคุณมาทานอาหาร ช้อปปิ้ง อยู่อาศัย ทำงาน ท่องเที่ยว และเล่น เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อโลกที่ดีขึ้น และครั้งแรกกับการออกบูธจากโครงการที่อยู่อาศัยจากเซ็นทรัลพัฒนา ที่นำเสนอไอเดียบ้านรักษ์โลก ให้โลกรัก
  2. Better Workplace: พื้นที่สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศรุ่นใหม่ที่ centralwOrld Offices สำนักงานสุดทันสมัยที่ใจใส่เรื่องความยั่งยืน พับกับกิจกรรมเสวนาและเวิร์กช็อปจากพันธมิตรชื่อดังด้านการจัดการพลังงานและขยะอย่างครบวงจร
  3. Better Environment: บูธสุดยิ่งใหญ่จากการไฟฟ้านครหลวงที่จะมาแชร์ทริคประหยัดไฟ และ ไอเดียลดค่าไฟในบ้านที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมด้วยบริการต่างๆ ที่ครบครัน แบบ One stop service
  4. Better EV: เปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ถึง 2 รุ่น จาก Lexus และ Volvo พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่มามอบให้คุณที่งานนี้งานเดียว
  5. Better Choice & Better Style: สินค้าและบริการมากมายสำหรับสายรักษ์โลก พร้อมเผยความสำคัญของอุตสาหกรรม BCG (Bio-Circular-Green Economy) อาทิ Unilqlo, Anello, Body Shop, Yve Rovchers, Axxa และอื่น ๆ อีกมากมาย

CPN

CPN

CPN

.

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
.
#TheBusinessPlus #Businessplus #BusinessPlus #นิตยสารBusinessplus #CPN #เซ็นทรัลพัฒนา