Home / BUSINESS ANALYTIC / TREND / Coding ภาษาใหม่ที่เด็กทั้งโลกต้องตามให้ทัน
Coding

Coding ภาษาใหม่ที่เด็กทั้งโลกต้องตามให้ทัน

Coding  ถือเป็นหนึ่งใน “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21stCentury Skill)” เป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับทั้งตัวผู้ปกครองและเด็กๆ เอง ซึ่งทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด แต่ตัวผู้ปกครอง อาจจะยังไม่รู้ว่าโค้ดดิ้งคืออะไร และสำคัญกับเด็กๆ อย่างไร

จะเห็นได้ว่า Coding เป็นอีกความรู้หนึ่งที่ไม่ใช่แค่การเรียนไปเพื่อจบมาเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่เป็นความรู้ทางกระบวนการคิดในแบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ฝึกฝนระหว่างการโค้ดดิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันได้

วัชราภรณ์ ดอนแสง General Manager บริษัท โค้ดคิดส์ จำกัด ได้ขยายความให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า  ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมและก้าวตามให้ทัน เมื่อทุกสิ่งรอบตัวเราต่างเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้

ซึ่งโค้ดดิ้ง (Coding) คือหนึ่งในการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่งซึ่งหรือการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่เราต้องการด้วยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

โดยเด็กๆ สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป จะเริ่มด้วยการให้ฝึกคิดให้เป็นระบบช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผลส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา นำปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนๆ รู้จักจัดลำดับความสำคัญเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วน

อีกทั้งในแต่ละขั้นตอนของการเขียนโค้ดดิ้งจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดได้ในทุกสาขาอาชีพไม่จำเป็นว่าเด็กๆ ที่เรียนจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เพียงอย่างเดียว

 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: กฤษฎาพร วงศ์ชัย  (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่