อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 สดใส

ต้องยอมรับว่าปี 2560 อาจไม่ใช่ปีทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย แต่ภาพรวมอุตสาหกรรมถือว่าดีขึ้นจากปี 2559 อย่างมาก โดยวัดจากตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ปี 2561 มั่นใจว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในปี 2560 จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พบว่า มีการขยายตัวดีขึ้นมาก หากเทียบกับปี 2559 ที่มียอดขายรถยนต์ในประเทศ 7.7 แสนคัน โดยในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 8 แสนคัน

 

ทั้งนี้ หากวัดจากตัวเลขยอดขายรถยนต์ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 20.4% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.6%

 

โดยเซ็กเมนต์ที่น่าจับตามองที่สุดคือ อีโคคาร์ เนื่องจากมีการแข่งขันรุนแรงและในตลาดมีรถรุ่นใหม่ ๆ ทยอยลงตลาดต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมอีโคคาร์ 9 เดือน มีตัวเลขทั้งสิ้น 104,351 คัน และคาดว่าปีนี้จะทำตัวเลขได้สูงถึง 1.2 แสนคัน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของรถยนต์นั่ง

 

สำหรับปัจจัยที่ผลักดันให้ตลาดยานยนต์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่าง ๆ โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ทำให้ความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยางพารา รวมถึงนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจมากขึ้นโดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปี 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประเมินว่า จะมีทิศทางขยายตัวดีขึ้น โดยแนวโน้มยอดการผลิตรถยนต์จะมีปริมาณอยู่ที่ 1.96 ล้านคัน สูงกว่าปี 2560 เล็กน้อยที่คาดว่าจะมีปริมาณ 1.95 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 860,000 คัน เมื่อเทียบกับปี 2560 คาดว่ามี 850,000 คัน

 

จากปัจจัยหนุนทางด้านเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกำลังซื้อภาคครัวเรือนปรับดีขึ้น และการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของค่ายรถต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศ

TOP1000 companies

ติดตามอ่านบทวิเคราะห์เศรษฐกิจปี 2560 และคาดการณ์ปี 2561 ได้จากหนังสือ Business+ บิสิเนส พลัส – TOP 1000 Companies 2017-2018

  • การจัดอันดับ 1,000 บริษัทที่มีรายได้รวมสูงสุดประจำปี
  • การรายงานบริษัทที่อัตราการเติบโตกำไรสุทธิสูงสุดรายอุตสาหกรรม

 

อ่านบทความอื่นของ TOP 1000 Companies 2017-2018