Aged Health

HyperTourist

ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทั่วโลก

ธุรกิจสุขภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก หลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวได้ฟื้นตัว ซึ่ง 2 ปัจจัยนี้ได้ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้รับความสนใจอย่างมาก และไทยถือเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ Medical Tourism ได้รับความนิยมมากที่สุด

Read More »
Hyper Aged

4 เหตุผลทำไมคนไทย “แก่ก่อนรวย” และ “ป่วยตายก่อน”

การเป็นสังคมผู้สูงอายุของไทยจะเผชิญกับปัญหาที่รุนแรงกว่าประเทศอื่น ๆ จากปัญหาสภาพสังคมไทยที่เป็นสังคมที่ “แก่ก่อนรวย” และ “ป่วยตายก่อน” แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีปัญหาด้านการเงินช่วงเกษียณอายุ และมีปัญหาด้านสุขภาพ

Read More »

อุตสาหกรรมชะลอวัยทั่วโลกกำลังมา คนจีนกลัวแก่มากที่สุด ใช้จ่ายสูง ด้วยมูลค่า 1 ใน 3 ของโลก

อุตสาหกรรมชะลอวัยมีมูลค่าเติบโตขึ้น หลังทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นทำให้ขนาดตลาดอุตสาหกรรมชะลอวัยของทั่วโลกในปี 65 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นราว 1.7 ลบ.

Read More »
Common Prosperity

อีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่ ‘ไทย’ ควรถอดแบบ!! อาหารผู้สูงอายุ New S-Curve รองรับสังคมสูงวัย

โลก มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว สำหรับไทยในปี 63 มีสัดส่วนผู้สูงอายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 13% ต่อประชากรทั้งหมด และในปี 93 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 30% ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต

Read More »