I’ll Survival

ความน่าสนใจต่อการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ รวมถึงชาติผู้นำทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้ประเทศไทย มีเรื่องท้าทายมากมายที่ไม่ธรรมดา แม้จะเห็นสัญญาณลดราคาของน้ำมันมาช่วงหนึ่ง แต่ระยะยาวน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้น

หากจับสัญญาณบนเวทีสัมมนา World Economic Forum เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำชาติธุรกิจ นักธุรกิจ บุคคลชั้นนำในฝั่งธุรกิจ รัฐบาล นักวิชาการ ที่ไปร่วมด้วยมากกว่า 2,500 คน หลังได้อ่านรายงาน The Global Risk 2015 ก่อนสรุปเนื้อหาของข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ระบบการเงิน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน แม้กระทั่งเทคโนโลยี

ทุกข้อที่กล่าวมากำลังจะกลายความเสี่ยงของโลกในปี 2015

จึงเป็นเหตุให้เราต้องตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเป็นภัยคุกคาม หรือสิ่งซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดวิกฤติในอนาคตได้ เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด

การนำเอาความเสี่ยงต่างๆ มาประกอบการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจ หรือการบริหารประเทศก็ดี จึงเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด เพื่อจะรับมือกับภาวะการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เนื้อหาฉบับเด่นในเดือนนี้ จึงรวบรวมแก่นคิดของบรรดาผู้นำองค์กรธุรกิจ ทั้งไทยและต่างชาติ 26 ท่าน ซึ่งตรงกับวาระครบรอบของ Business+ 26 ปี มาถ่ายทอดสู่ผู้อ่านของเรา

กองบรรณาธิการตั้งใจจะสื่อให้เห็นว่า การเตรียมความพร้อมสร้างความแข็งแกร่ง เตรียมรับมือ และปรับตัวอยู่เสมอ คือแนวทางการยืนหยัดของความยั่งยืน

แน่นอนปีนี้คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของหลายๆ ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการลงทุนภาครัฐจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น การบริโภคในประเทศอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะ ส่วนสินค้าบริการ การผลิต ท่องเที่ยว ก่อสร้าง จะมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาสนับสนุนเพิ่มแรงหมุนของเม็ดเงินให้กระจายต่อไปยังวงกว้างถึงมือประชาชนทุกระดับชนชั้นอย่างแท้จริง

ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยง จึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีในการรับมือล่วงหน้า เพราะทุกความเสี่ยง…มันใกล้กว่าที่เราคิด ..!!!

คลิกติดตามบทความทั้งหมดได้ที่นี่