Home / BUSINESS ANALYTIC / Company Research แบรนด์ชั้นนำของโลก

Company Research แบรนด์ชั้นนำของโลก

Reputation Institute ได้ทำการสำรวจ 100 บริษัท ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกโดยสำรวจจากผู้บริโภคกว่า 61,000 ราย ใน 15 ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะทำการให้คะแนนความมีชื่อเสียงของแต่ละแบรนด์ จาก 100 แบรนด์ชั้นในระดับโลก ที่มีเกณฑ์ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ความเป็นผู้นำ และสถานะทางการเงิน

จากผลสำรวจ พบว่า บริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 ได้แก่ BMW Group ที่เอาชนะแชมป์เก่าอย่าง Walt Disney มาได้ และในปีนี้ก็ยังเป็นอีกครั้งที่ Google ครองอันดับที่สอง และแบรนด์ที่ติด Top 10 ในปีนี้ ได้แก่ Daimler, Rolex, Lego, Canon, Apple, Sony และ Intel

 

3 (1)