Home / MANAGEMENT & STRATEGIES / GOVERNANCE / บริหารจัดการคนเก่ง ทำอย่างไรให้สำเร็จ…?

บริหารจัดการคนเก่ง ทำอย่างไรให้สำเร็จ…?

ในขณะที่อ่านบทความนี้ ดิฉันอยากให้ผู้อ่านคิดทบทวนดูว่า ในองค์กรของคุณเองนั้นมีพนักงานอยู่กี่คนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญ ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ เพราะการมีคนเก่งทำงานอยู่ในองค์กรก็เปรียบเสมือนการมีเครื่องจักร อันเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า

 “คนเก่ง” หรือ Talent หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงานที่โดดเด่นเหนือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ลักษณะธุรกิจ นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์ขององค์กรว่าต้องการเดินไปในทิศทางใด

อย่างไรก็ตาม หลายคนยังไม่เข้าใจความแตกต่างของคนเก่ง (Talent) คนที่ทำงานดี (High Performer) และพนักงานทั่วไป (Employee) ว่าแตกต่างกันอย่างไร จึงทำให้โครงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ของหลายๆ องค์กรไม่ประสบความสำเร็จ

ในความเป็นจริงกลุ่ม Talent จะได้รับการดูแลแบบคนอีกสองกลุ่มไม่ได้ เพราะพวกเขาแตกต่าง และเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างอนาคตให้องค์กรได้ ดังนั้นการดูแลหรือบริหารพวกเขาจะใช้เพียงแค่ทีม HR ทั่วไปไม่ได้ แต่ต้องเป็นทีมผู้บริหารที่เข้ามาดูแลเองโดยตรง

ในรายละเอียด พนักงานทั่วไป (Employee) คือคนส่วนใหญ่ในองค์กร ส่วนคนที่ทำงานดี (High Performer) คือคนที่มีความสามารถ ทำงานได้ประสิทธิผลสูงสุด โดยคนกลุ่มนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ยังเป็น High Performer แต่คนเก่ง (Talent) คือคนที่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถ เข้าใจและผูกพันในตัวองค์กรและสามารถสร้างอนาคตขององค์กรได้

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ องค์กรไม่ได้แข่งกันที่จำนวนและปริมาณของคนในองค์กรอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นการวัดกันที่ “คุณภาพ” ของกำลังคนมากกว่า ดังนั้นเมื่อกลุ่มคนเก่งเหล่านี้ถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต

การจัดการ Talent จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ซึ่งเป็นการรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ช่วยลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน

นั่น แปลว่า องค์กรจึงควรมีเครื่องมือในการบริหาร Talent ให้เขาสามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และอยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวก็คือ “Talent Management System” (TMS) หรือระบบการบริหารจัดการคนเก่งนั่นเอง

 โดย อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป

 —– ติดตามบทความทั้งหมดได้ที่ นิตยสาร Business+ July 2015 Issue 317 ทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ—-