ASEAN Entrepreneur Club สร้างนักธุรกิจพันธุ์ใหม่

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผนึกกำลัง C-asean เปิดตัวหลักสูตรสัมมนาธุรกิจ เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่ตลาดอาเซียน โดยเน้นเจาะประเทศเวียดนาม ตั้งเป้าสร้างนักธุรกิจคุณภาพ 500 คนภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้ก่อตั้งอย่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (ศอศ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการบริหาร C-asean มั่นใจว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียนได้อย่างแน่นอน

โดยการสัมมนาครั้งนี้ ดร.การดี บอกว่า ASEAN Entrepreneur Club จะเป็นการอบรมที่แตกต่างจากการสัมมนาทั่วไป เพราะนอกจากให้ความรู้โดยวิทยากรชั้นนำแล้ว ยังมุ่งเน้นพูดคุยให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันเป็นหลัก โดยเริ่มต้นที่ประเทศปราบเซียนอย่างเวียดนามก่อนเป็นอันดับแรก

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ASEAN Entrepreneur Club สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aseancenter.nida.ac.th โดยระยะเวลาอบรมรุ่นที่ 1 จะเริ่มต้นขึ้น 1-3 ตุลาคม ศกนี้ และถ้าลงเรียนเต็มโปรแกรมจะได้ไปศึกษาดูงานที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558

หากสมัครโครงการภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 58 ก็จะได้รับราคาคอร์สพิเศษ โดยราคาคอร์สภายในประเทศจะลดจาก 30,000 บาท/ท่าน เหลือ 25,000 บาท/ท่าน ส่วนคอร์สเต็มโปรแกรมลดเหลือ 42,500 บาท/ท่าน จาก 50,000 บาท/ท่าน