AIA

เอไอเอ ประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย 3 หลักการ “ข้อมูลทางสถิติ ความต้องการของลูกค้า และการสื่อสาร”

เอไอเอ ประเทศไทย (AIA Thailand) เป็นประกันชีวิตอันดับแรก ๆ ที่คนนึกถึง ซึ่งการเป็น Top of Mind นี้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มาตลอด โดยความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากแนวความคิดที่ใช้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการศึกษาข้อมูลทางสถิติ ทำวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จนนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างแต่ครอบคลุม และยังประกอบด้วยการทำโฆษณาเพื่อสื่อสารข้อมูลให้คนเข้าใจผลิตภัณฑ์ประกันที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย และชัดเจน

คุณเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง “AIA Multi-Pay CI” ว่า แบบประกันนี้คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระดับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีว่า  AIA Multi-Pay CI เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจ่ายผลประโยชน์ และเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้ง โดยมีความพิเศษจากระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันชีวิตหลักสิ้นผลบังคับ นอกจากนี้ยังเป็นแบบประกันที่เปิดให้ลูกค้าสามารถเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ เพื่อลดความกังวลด้วยความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง ที่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งในอนาคต

โดย เอไอเอ ประเทศไทย คิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาจากการทำการวิจัยผลิตภัณฑ์โรคร้ายแรงที่มีอยู่ในตลาด และพบว่าส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์นี้ จะมีเงินก้อนให้กับผู้เอาประกัน แต่ยังไม่มีแบบประกันที่เปิดให้เคลมประกันซ้ำหากเป็นโรคเดิม ซึ่ง เอไอเอ ได้ศึกษาข้อมูลสถิติและพบว่าคนที่เป็นโรคร้ายแรงมักจะกลับเป็นโรคเดิมซ้ำ จึงนำมาสู่แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรคร้ายแรงของเอไอเอ ซึ่งเปิดให้เคลมซ้ำใน 3 โรคร้ายแรง นั่นคือ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ให้ผู้เอาประกันเคลมซ้ำใน 3 โรคร้ายแรง ซึ่งนับเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย

เราออกแบบผลิตภัณฑ์ AIA Multi-Pay CI มาเพื่อรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดูจากข้อมูลด้านสถิติการเคลมเป็นหลัก ซึ่งภายหลังจากที่เรานำผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดช่วงกลางปี 2022 ก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี เพราะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ โดยเอไอเอทำการสื่อสารด้วยโฆษณาที่ทำให้คนเข้าใจชัดเจน และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยที่ช่วยให้ผู้บริโภคตอบรับดีขึ้น คือ ตัวแทนขายที่เข้าใจผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้สามารถนำเสนอลูกค้าและสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างดี คุณเอกรัตน์ กล่าว

จุดเด่น 3 ข้อของ AIA Multi-Pay CI

– เคลมได้สูงสุดถึง 11 ครั้ง รับผลประโยชน์สูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

– จ่ายผลประโยชน์ซ้ำ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

– ไม่จ่ายเบี้ยประกันภัยทิ้ง หากผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพดี และไม่มีการเคลมจากแบบประกันนี้เกิดขึ้น มีสิทธิได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

โดยผลิตภัณฑ์ AIA Multi-Pay CI รับประกันตั้งแต่อายุ 0-70 ปี และคุ้มครองยาวนานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี อีกทั้งผู้เอาประกันภัยยังได้รับสิทธิยกเว้นเบี้ยประกันภัย เมื่อได้รับวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงการประกันโรคร้ายแรง และสร้างความแตกต่างในตลาดของประเทศไทย สำหรับ AIA Multi-Pay CI ที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์คนไทยในจุดที่ผู้ป่วยโรคร้ายแรงส่วนใหญ่วิตกกังวล ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและมั่นใจที่มีเอไอเอดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพื่อที่ลูกค้าจะได้เอาเวลาไปดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง พร้อมสู้กับโรคร้าย ซึ่งเอไอเอพร้อมอยู่เคียงข้างและดูแลลูกค้าในทุกสถานการณ์

จนเป็นที่มาของรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023 ประเภทประกันสุขภาพโรคร้ายแรง “AIA Multi-Pay CI”